Tillsyn av tjeckiskt Gripen på flygverkstad Ronneby

I slutet av oktober flögs ett tjeckiskt Gripen-plan till Ronneby för att genomgå en planerad tillsyn vid flygverkstaden. – Flygplanen ska genomgå en mindre tillsyn efter att ha flugit i 200 timmar, i 400 timmar och i 600 timmar. Egentligen ska dessa tillsyner ske i Tjeckien, men på grund av att arbetsbelastningen är hög på den tjeckiska basen har FMV tillsammans med tekniska kontoret, TeK beslutat att beställa och genomföra detta jobb i Sverige, säger Sven Barbus, Flygverkstad Ronneby.

Det tjeckiska planet som är inne nu är det första av en lång rad tjeckiska plan som ska kontrolleras i Sverige. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
I måleriet har repor och skavmärken i ytskiktet åtgärdats och delar av planet har målats om.
I måleriet har repor och skavmärken i ytskiktet åtgärdats och delar av planet har målats om. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
När planet är klart i måleriet transporteras det återigen ut i verkstaden där mer arbete tar vid.
När planet är klart i måleriet transporteras det återigen ut i verkstaden där mer arbete tar vid. Foto: Stefan Jönsson
I måleriet har repor och skavmärken i ytskiktet åtgärdats och delar av planet har målats om. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
När planet är klart i måleriet transporteras det återigen ut i verkstaden där mer arbete tar vid. Foto: Stefan Jönsson

Med till Sverige följde två tjeckiska förare samt två tekniker och en ingenjör. De stannade i tre dagar och under den tiden gjordes en mottagningskontroll, planet besiktigades och man pratade igenom vad som behövde göras och vilka ansvarsförhållanden som råder.
– Jag blev positivt överraskad, tjeckerna hade väldigt klart för sig vilka regler som gäller och vad vi kan göra. Vi kommer att lägga ned ungefär 1200 timmar på den här maskinen, säger Sven Barbus.

I måleriet har repor och skavmärken i ytskiktet åtgärdats och delar av planet har målats om. Framkanterna på vingarna har försetts med erosionstejp, som ska skydda mot det slitage som uppkommer av partiklar i luften som slår emot vingarna i den höga flyghastigheten.

När planet är klart i måleriet transporteras det återigen ut i verkstaden där mer arbete tar vid.
– Mjukvaran skiljer sig till viss del mellan tjeckiska och svenska plan. Men i övrigt är det inte så mycket som skiljer sig åt, säger Benny Athle, flygtekniker.
Vid arbetet med det tjeckiska planet måste all dokumentation ske på engelska.

– Det är nytt för oss, men det är kul med den internationella kontakten, säger Jan Dahlgren, flygtekniker.

Monteras ned

Samtidigt med att flygteknikerna arbetar med de tekniska systemen på planet monteras vissa delar ned och skickas till specialverkstäder. Stolarna skickas till stolverkstaden där de plockas isär helt och hållet och delarna gås igenom noggrant innan stolarna monteras ihop igen. Huven skickas till huvverkstaden där man bland annat kollar huvkrutladdningen, som ser till att huven sprängs i bitar om piloterna behöver skjuta ut sig. Här kontrolleras också balkar och kanoner.

Målsättningen är att tillsynen av det tjeckiska planet ska vara färdig i vecka 51 och då kommer också tjeckerna att kontrollflyga planet.
– Det är bra, för då får vi ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb, säger Stefan Månsson, flygtekniker.

Och ambitionen att göra ett riktigt bra jobb genomsyrar hela arbetet med det tjeckiska planet.
– Vi vill göra ett ännu vassare jobb än vad vi brukar för att få en god start på relationen, säger Daniel Jansson, chef flygverkstad Ronneby.

Det tjeckiska planet som är inne nu är nämligen bara det första av en lång rad tjeckiska plan som ska kontrolleras i Sverige.
– I leasingavtalet står att vi i Sverige ska göra den större 800-timmarskontrollen på alla plan. Redan efter sommaren har vi två tillsyner planerade i Ronneby, säger Sven Barbus.