Tillstånd att flyga

På måndagen överlämnade chefen för Flyginspektionen Tomas Karlsson ett kvalitetscertifikat till Luftstridsskolan. Certifikatet innebär att Luftstridsskolan nu har ordinarie tillstånd att bedriva flygverksamhet på Ärna flygplats i Uppsala och på Malmen i Linköping.

Tomas Karlsson, chef för Flygsäkerhetsinspektionen, lämnade över kvalitetscertifikatet till Luftstridsskolans chef Patrik Dahle. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Vid en ceremoni på måndagen överlämnade chefen för Flyginspektionen Tomas Karlsson ett kvalitetscertifikat till Luftstridsskolan (LSS). Certifikatet innebär att LSS nu är godkänd enligt regler för militär luftfart att bedriva luftverksamhet på flygplatserna Ärna i Uppsala och Malmen i Linköping. Tidigare har LSS haft ett tillfälligt tillstånd för sin verksamhet.

Det nya certifikatet innebär att LSS nu får bedriva flygverksamhet med flygplanstyperna SK 60 och JAS 39 Gripen. SK60 används för grundläggande flygutbildning och grundläggande taktisk utbildning av piloter på Flygskolan i Linköping. Luftstridsskolans utvecklingsenhet använder JAS 39 Gripen för vidareutveckling av taktik, det vill säga hur flygplanet ska användas samt för teknisk utveckling.

Förutom detta godkänner certifikatet också övrig verksamhet med koppling till flygverksamheten, till exempel flygplats- och bastjänst, stridsledningstjänst och markteleunderhållstjänst.

Vid årsskiftet kommer ansvarsförhållandena för Försvarsmaktens flygverksamhet att förändras. Då blir flygvapeninspektören högsta ansvarig för flygverksamheten vid alla flygflottiljer samt vid LSS. Inför den förändringen var flottiljerna ålagda att ha ett ordinarie kvalitetscertifikat för sin flygverksamhet.

– Det är oerhört mycket arbete som lagts ner för att nå hit och jag vill rikta ett särskilt tack till alla som jobbat med det här, sa chefen för Luftstridsskolan Patrik Dahle.