Till sjöss in i det sista

I lätt duggregn och någon enstaka plusgrad kastade 42:a minröjningsdivisionens fartyg i går loss för årets sista dag till sjöss. Matroser och maskinister som tillbringat de senaste veckorna i snöyra utanför de kungliga slotten, var för ytterligare en dag tillbaka på sina befattningar.

Röjdykarfartyget HMS Spårö går ut mot Mysingen under 42.minröjningsdivisionens sista gångdag till sjöss för året. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Besättningen har samlats på halvdäck på HMS Landsort för en av de sista arbetsuppställningarna under utbildningsåret.
Besättningen har samlats på halvdäck på HMS Landsort för en av de sista arbetsuppställningarna under utbildningsåret. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Minröjningsfartyget HMS Skaftö förtöjer åter vid hemmapiren på Berga efter årets sista gångdag till sjöss.
Minröjningsfartyget HMS Skaftö förtöjer åter vid hemmapiren på Berga efter årets sista gångdag till sjöss. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Ammunitionen lastas av minröjningsfartygen och låses in i förråd inför kommande övningsuppehåll.
Ammunitionen lastas av minröjningsfartygen och låses in i förråd inför kommande övningsuppehåll. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Besättningen har samlats på halvdäck på HMS Landsort för en av de sista arbetsuppställningarna under utbildningsåret. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Minröjningsfartyget HMS Skaftö förtöjer åter vid hemmapiren på Berga efter årets sista gångdag till sjöss. Foto: Jonas Hård af Segerstad
Ammunitionen lastas av minröjningsfartygen och låses in i förråd inför kommande övningsuppehåll. Foto: Jonas Hård af Segerstad

"Året har gått så fort", var en kommentar som flera sjömän fällde, när insikten om att varje händelse under onsdagen kunde vara för sista gången. Från den sista uppstarten av maskineriet, den sista kalla och blöta tamp som skulle rullas upp efter losskastning till en sista fartygsrond. Efter mellan tio och femton månaders grundutbildning, där höjdpunkten naturligtvis varit de sex månaderna ombord på divisionens olika stridsfartyg, börjar det bli dags att skiljas från livet ombord.

Cirkeln sluten

Under dagen gick de olika fartygen olika vägar på Mysingen, Stockholmsflottans eget innanhav, och gjorde strandhugg på några platser på Muskö, där bland annat cirkeln slöts för övningsåret när artillerigranater och sprängmedel lastades av och rullade in i samma bergrum där de ett halvår tidigare hämtats ut. I samband med detta sprack också himlen upp och såväl den återstående navigationsövningen som röjdykarfartyget HMS Spårös testsprängningar ramades in av en solig och klar vinterdag.

– Ett kort men mycket intensivt övningsår fick en fin avslutning i och med denna dag. Det känns rätt fartygen är till sjöss in i det sista, summerar örlogskapten Jonas Hård af Segerstad, fartygschef på HMS Landsort, och konstaterar att även för fartyget kan detta ha varit en av de sista sjödagarna. Efter 25 år i flottans tjänst ska Landsort avrustas för att nästa år ersättas med världens modernaste minröjningsfartyg - HMS Koster.