Swedec och Ing 2 kan slås samman

Försvarsmaktens interna skolutredning föreslår i en delrapport sammanslagning av Swedec och Ing 2 i Eksjö. Arbetsgruppens förslag är ett av många underlag till Försvarsmaktens svar på de så kallade planeringsanvisningarna som lämnas till regeringen den 30:e januari 2009.

Enligt arbetsgruppens rapport skulle lednings- och administrationsfunktionen kunna reduceras med åtta årsarbetskrafter om Swedec bildar en underavdelning inom Ing 2.

Arbetsgruppens delrapport avser endast en översyn av Försvarsmaktens skolsystem och har inte djupare analyserat betydelsen av Swedec och dess verksamhet med kopplingar nationellt och internationellt även utanför Försvarsmakten.