Svenska transportgruppen stöttade KFOR

När en del av materielen till Kosovo Security Force (KSF), som är under upprättande, skulle förrådsställas i mitten av december fick tre personer ur KS18 lösa transportuppgiften åt KFOR. Under två dagar lastades, kördes och lossades 132 pallar med bland annat nya KSF-uniformer.

Svenska transportgruppen löste transportuppgift åt KFOR. Foto: Mikael Erlandsson/Försvarsmakten
Bengt Olsson förbereder för att lossa lasten.
Bengt Olsson förbereder för att lossa lasten. Foto: Mikael Erlandsson/Försvarsmakten
Hjullastarförare Bengt Olsson kör in materielen i förrådet.
Hjullastarförare Bengt Olsson kör in materielen i förrådet. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Bengt Olsson och Mikael Erlandsson fick mycket uppskattning av de kanadensiska officerarna.
Bengt Olsson och Mikael Erlandsson fick mycket uppskattning av de kanadensiska officerarna. Foto: Okänd

– Vi hade med oss en hjullastare och två Scania-lastbilar utrustade med rullflak. Det var kul och det kändes meningsfullt att få göra något lite mer operativt för KFOR. Annars blir det ju mest vardagliga tunga transporter som vi kör åt våra kollegor inom den svenska kontingenten, säger ställföreträdande transportgruppchef Mikael Erlandsson.

Förvånande uppdragstaktik
I uppgiften ingick bland annat att samverka med andra nationer och med lokala företrädare för KPC. Men den svenska Försvarsmaktens sätt att jobba med uppdragstaktik är ovanligt inom KFOR.

– Den kanadensiske överstelöjtnanten Goodspeed blev förvånad när jag, som är sergeant, kom dit tillsammans med mina två kollegor, som är specialister, för att planera för uppgiften. Dom undrade när vår chef skulle komma, skrattar Mikael Erlandsson.

De fortsatte att vara förvånade när de förstod att Sergeant Erlandsson inte bara hade ansvaret på plats, ledde arbetet och fattade egna beslut om hur transporterna skulle ske, utan också körde den ena lastbilen.

– Kanadensarna var imponerade av vår utrustning men särskilt av vår kompetens. De kunde inte förstå att vi var soldater som också var rekryterade på grund av vad vi gör civilt. Bengt Olsson som körde hjullastaren kör bl. a. hjullastare till vardags. Och Matti Nordström som körde den andra lastbilen kör i vanliga fall lastbil hemma i Sverige, säger Mikael Erlandsson.

Uppskattad effektivitet
Transportgruppens arbete uppskattades. Särskilt uppskattad var hjullastarföraren Bengt som direkt fick ett nytt uppdrag att lossa fler bilar åt KFOR några dagar senare.

Ryktet om den effektiva svenska transportgruppen nådde ända upp till KFOR:s högkvarter och enheten KFOR:s Inspectorate for the KPC (KIKPC). Det är enheten som har ansvar för att med värdighet avveckla KPC.

– Jag hörde rykten om de effektiva svenska soldaterna och var tvungen att åka ut och säga hej, säger överste Rafael Bengtsson som är chef för enheten KIKPC. När KPC avvecklas och KSF skall upprättas är det mycket materiel som måste hanteras och de svenska soldaterna gjorde en viktig insats för att processen ska flyta på.

Tunga kompetenser
Transportgruppen på KS18 består av sex personer. Två är bussförare, två är lastbilsförare och två är chefer. Alla har tunga körkort och kan cirkulera mellan olika uppgifter. Samtliga kan köra hjullastare och truck, och har dessutom behörighet för transport av farligt gods på väg. Gruppcheferna har också utbildning på transport av farligt gods på flyg.

– Varje enskild person har flera kompetenser så ingen behöver bli fast i en specifik uppgift. Och så blir vi inte sårbara om någon skulle bli sjuk. Även om vi inte är en så stor militär styrka så tror jag att vi blir uthålligare över tiden på det här sättet. Sverige ligger långt framme när det gäller att rekrytera rätt kompetens, säger ställföreträdande transportgruppchef Erlandsson.

Den svenska transportgruppen hjälper andra nationers styrkor med transporter när det behövs och om arbetsbelastningen tillåter.

– Vi har till exempel kört finska och ungerska soldater till flygplatsen och vi hjälpte irländarna på deras camp eftersom vi hade utrustning som inte dom har, säger chefen för transportgruppen sergeant Peter Andersson.

– Det som gör det roligast att jobba med transporter och logistik är att vi i vårt jobb har möjlighet att ”tänka lite mer civilt”. Man löser självständigt den uppgift man har fått. Och eftersom jag har med yrkesmänniskor att göra så vet jag att de har högt säkerhetstänkande och planerar sina körningar noga. Det är liksom inte bara att gasa bara för att vi har rätt förarbevis, rätt körkort och kraftfulla fordon. Det är lätt att vara chef för så kompetenta chaufförer som Matti och Bengt, avslutar Mikael Erlandsson.