Svenska marina förband till Somalia

Försvarsmakten inledde den 19 december planeringen för att delta i den EU-ledda operationen Atalanta utanför Somalias kust. Det svenska bidraget består av den internationella korvettstyrkan och en säkerhetsstyrka. Inriktningen är att förbandet ska vara på plats i skiftet april-maj nästa år.

Internationella korvettstyrkan förbereder insats. Foto: Försvarsmakten
Förmodade pirater utanför Somalias kust.
Förmodade pirater utanför Somalias kust. Foto: MC2 Jason R. Zalasky/U.S. Navy
Förmodade pirater utanför Somalias kust. Foto: MC2 Jason R. Zalasky/U.S. Navy

Korvettstyrkan kommer att bestå av cirka 160 personer och den ekonomiska ramen är satt till högst 285 miljoner kronor. Av dem är 75 miljoner kronor avsedda för strategiska transporter. Styrkan ska vara på plats i operationsområdet under högst fyra månader och huvuduppgiften är att skydda World Food Programmes humanitära hjälpsändningar till Somalia.
– Detta är en viktig uppgift och vi kommer att kunna göra verklig nytta i ett av världens mest utsatta områden, säger Magnus Jönsson som är chef för den internationella korvettstyrkan.

Förberedelserna sker i dialog med insatsens operativa högkvarter, och senast den 2 februari ska Försvarsmakten lämna en redovisning till försvarsdepartementet avseende bidragets slutgiltiga utformning. Där kommer det bland annat att framgå i vilket område den svenska korvettstyrkan ska genomföra sin insats.
– Vi går nu in i nästa fas av förberedelser som bland annat omfattar samtal med övriga deltagande nationer, utbildning av personalen och materiella förberedelser av fartygen, säger Magnus Jönsson.