Stridsvagnen, en komponent i framtida förband

Utanför stridsvagnssimulatorn sitter en grupp officerare och diskuterar filmen de just sett om olika stridsmoment. Fredrik, Mattias och de andra utvärderar ett av träningsmomenten de precis haft i simulatorn och som ingår i den kompetensutveckling i stridsvagnstjänst som de genomför.

Stridsvagnssimulatorn består av tre sammankopplade kabiner där besättningarna övar order- och samträning, det de gör spelas in och används vid utvärderingen. Foto: Anne-Lie Sjögren
De värnpliktiga soldaterna muckade för några veckor sedan och det innebär tid för Fredrik och de övriga officerarna att vidareutbilda sig innan julledigheten börjar.
De värnpliktiga soldaterna muckade för några veckor sedan och det innebär tid för Fredrik och de övriga officerarna att vidareutbilda sig innan julledigheten börjar. Foto: Anne-Lie Sjögren
De värnpliktiga soldaterna muckade för några veckor sedan och det innebär tid för Fredrik och de övriga officerarna att vidareutbilda sig innan julledigheten börjar. Foto: Anne-Lie Sjögren

Under året har stridsvagnskompaniet på P 4 haft ett internationellt scenario som legat till grund för all stridsträning i simulatorn. Det har varit operationer med anfall mot flygplatser, hamnområden och undsättning inne i en stad. Alla beslut som tagits och insatser som gjorts har påverkat händelseutveckling och fått konsekvenser för de fortsatta striderna. Genomgående i träningen har varit insatser i stadsmiljö. Försvarsmakten verkar idag mest i miljöer där det bor mycket människor och övar därför för det.

– Om vi ska ha förmågan att använda stridsvagnar vid insatser som till exempel Danmark och Norge gör, behövs regelbunden träning för att behålla professionalismen, säger Mattias Brehag som är chef på stridsvagnskompaniet Wartofta.
– På P 4 finns mycket personal som är duktiga inom området då vi under flera år haft utbildning av stridsvagnskompanier, fortsätter han. Detta plus närheten till bra övningsfält, skjutfält och simulatorer ger god effekt och inte att förglömma infrastrukturen för att hålla systemet igång.

Det är förbanden som ingår på markarenan som kommer vara kärnan i kommande stridsgrupper och där blir stridsvagnen ett system som den gruppen kan utökas med. Stridsvagnssystemet är uthålligt och kan vara med långt framme vid strider utan att samtidigt riskera för mycket. Det ger en bra förmåga till hög försvarsförmåga som blir en värdefull komponent vid bland annat fredsframtvingande insatser.

Fredrik Fernberg, stridsvagnsofficer, trivs med att arbeta med ett så avancerat system. Han ser positivt på framtiden för stridsvagnen, beroende på systemets egenskaper att kunna verka både vid fredsbevarande och fredsframtvingande insatser och inte att förglömma som försvar vid ett eventuellt väpnat angrepp på Sverige.
– Vad alla vill ha är väl ett kraftfullt verktyg med ett högt eget skydd när vi löser uppgifter både hemma och utomlands? säger Fredrik.

Fredrik vill fortsätta arbeta som stridsvagnsofficer på P 4. Han tror på systemet och tycker att förbandet har rätt attityd då alla, både officerare och civila, arbetar mot framtiden, att utbilda de delar som ingår i framtidens försvarsmakt.