Ständig kamp mot dolda hot

Det är inte enbart synbara hot som möter svenska förband vid en insats. På telekrigsområdet förs en ständig kamp för att dölja egna signaler eller upptäcka, tolka och förstå motståndarens. Försvarsmaktens telekrig stödenhet, FM TK SE, är den funktion som bland annat säkerställer Försvarsmaktens förmåga till det senare.

JAS 39 Gripen är ett av de system som FM TK SE förser med telekrigsbibliotek. Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten
Urban Carlsson med kollegan John Johansson.
Urban Carlsson med kollegan John Johansson. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Urban Carlsson med kollegan John Johansson. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

Oavsett om den svenska insatsen sker i luften, till havs eller på marken är personalen som deltar helt beroende av att kunna uppfatta och identifiera de hot som finns i området. Det handlar såväl om att kunna lösa de egna uppgifterna framgångsrikt som att kunna öka den egna säkerheten.

Vid klassisk radarspaning begränsas dock den information som går att få via radarekot till att se att något närmar sig samt vilken kurs och fart det har. För att kunna få en mer precis uppfattning om vad det är som ger ekot, till exempel om det är ett flygplan eller en robot samt vilket hot det utgör och vilka motmedel som bör sättas in krävs betydligt mer. Det kan vara tusentals olika alternativa objekt som snabbt ska kunna identifieras.

Telekrigsbibliotek

Då är förmågan att tolka de signaler som kommer från det upptäckta målet helt avgörande. Ett viktigt verktyg för att klara detta är så kallade telekrigsbibliotek. Det är en digital sammanställning av den signalmiljö som finns i ett visst område. Vid FM TK SE, som är en del av Ledningsregementet, pågår ett ständigt arbete för att utveckla och förbättra de telekrigsbibliotek som sedan ställs till hela Försvarsmaktens förfogande.

Urban Carlsson är tjänsteförrättande chef för FM TK SE. Han leder ett 50-tal medarbetare med en rad specialistkompetenser. Organisationen har formats utifrån erfarenheter från alla delar av Försvarsmakten. Här finns representanter från områden som flygvapnets, marinens och arméns telekrig samt marinens sonarsystem. Eftersom de olika systemen skiljer sig åt är graden av specialisering hos de olika medarbetarna hög. FM TK SE arbetar också med att utveckla bland annat förmågan till operativ taktisk spaning inom området telekrig.

– Men fokus ligger på att stödja de förband som befinner sig i insats, berättar Urban Carlsson.

Insatsförband

Även FM TK SE är på väg in i rollen som ett insatsförband. Organisationen ska ha förmåga och kompetens att stödja pågående verksamhet såväl i Sverige som internationellt 24 timmar om dygnet. Förmågan att jobba nära de förband och enheter som utnyttjar telekrigsbiblioteken är också helt avgörande för att snabbt skapa fungerande bibliotek.

– Försvarsmakten har en mycket stabil grund att stå på när det gäller signalspaning som lades under det kalla kriget men utvecklingen för att vidmakthålla denna innebär ett ständigt pågående arbete med krav på såväl snabbhet som ständig återkoppling till alla delar av processen, berättar Urban Carlsson.

Det innebär i praktiken att de koncept som utvecklas hela tiden prövas såväl i skarpa lägen som vid övningar och i simulatorer. Oavsett skillnader i system, miljöer och kulturer inom Försvarsmakten kan dock den yttersta uppgiften för FM TK SE sammanfattas i fyra centrala möjligheter som enheten ska tillföra Försvarsmaktens operativa förmåga: möjlighet till en korrekt omvärldsuppfattning, möjlighet till tidig varning, möjlighet att identifiera hot och möjlighet att motverka dem.