Skärgårdsråd på Berga

Tisdagen den 2 december klockan 18-21 genomförs det andra lokala skärgårdsrådet, denna gång för södra skärgården på Berga.

Skärgårdsråden genomförs två gånger per år. Vårmötet berör hela skärgården och är mer generellt medan höstmötena är uppdelade på norra och södra skärgården och är mer av lokal karaktär.

– Syftet med rådet är att skapa en gemensam bild över kommande planerad verksamhet som berör olika intressenter, säger Mats Lindberg, ställföreträdande chef vid Amfibieregementet.

Boende och fiskare

De olika intressenterna är Amfibieregementet, boende, fiskare och näringsidkare i området.

Tidigare i november genomfördes ett skärgårdsråd för norra delen av Stockholms skärgård på Väddö skjutfält mellan Amfibieregementet och lokala intressenter.

– Vad gäller det norra området kan jag berätta att Försvarsmakten lämnat Mellingeholm, söder om Norrtälje, till Fortifikationsverket som nu får avgöra vad som ska ske med området, säger Mats Lindberg.

Skärgårdsorganisationer

I mötet deltog representanter från skärgårdsorganisationer, Generalläkaren, Norrtälje kommun och boende på Väddö.

– Jag tycker att det är positivt med den här typen av möten. Jag vill också se att Amf 1 bjuder in Skärgårdsstiftelsen så att vi kan ha en dialog med utbildare och båtchefer under utbildningen, sa Anders Unosson, verksam vid Skärgårdsstiftelsen.

Mats Lindberg såg positivt på det och tog med sig ytterligare några frågor hem till Berga för handläggning.