Sjömän i skogen

Under två veckor har sjömännen från minröjningsfartyget Koster och minutläggaren Fårösund varit i skogen för fortsatt soldatutbildning. Efter att ha tillbringat nästan hela sin värnplikt i ett fartyg är miljön i fält lite okänd.

Kn Svensson instruerar kulspruteskytten furir Lundberg Foto: John Holmström/Försvarsmakten
Furir Ahlström ger order till gruppchefen under framryckning med Ötersjön i bakgrunden
Furir Ahlström ger order till gruppchefen under framryckning med Ötersjön i bakgrunden Foto: John Holmström/Försvarsmakten
Genomgång före plutonsvis anfall
Genomgång före plutonsvis anfall Foto: John Holmström/Försvarsmakten
Furir Ahlström ger order till gruppchefen under framryckning med Ötersjön i bakgrunden Foto: John Holmström/Försvarsmakten
Genomgång före plutonsvis anfall Foto: John Holmström/Försvarsmakten

Med hjälp av instruktörerna major Thour och kapten Svensson från Kalmar och Kronobergsgruppen utbildades i förmåga C. I korthet innebär det bland annat att kunna agera skyddsvakt, öva framryckning under strid, hur man använder terrängen som skydd och mycket mer. Platsen för utbildningen var Kosta skjutfält och Tjurkö i Karlskrona skärgård. Under hela denna tiden bodde man i förläggning i fält vilket bara det är ovant. De vapen som vidareutbildades på var AK5, Kulspruta 58 och signalpistol samt förevisning i larmmina och mörkerhjälpmedel.
- De värnpliktiga sjömännen har gjort stora framsteg under veckorna trots att de inte är särskilt vana vid miljön i fält säger löjtnant John Holmström som har varit en av de biträdande instruktörerna.
Allt eftersom tiden gick fick de värnpliktiga mer och mer ansvar, framför allt har man fått agera gruppchefer och på så sätt ta mer ansvar. Det var ett tröttkört men nöjt gäng som lämnade in materielen. Både sjömännen och instruktörerna var mycket nöjda med tiden i den nu inte längre obekanta miljön, skogen.