Samarbete för säkerhet

Säkerhetsarbetet för den svenska Afghanistanstyrkan grundar sig på samarbete med lokala myndigheter i Afghanistan. Den svenska skytteskvadronens hjälp till motorvägspolisen är ett exempel på detta samarbete.

Löjtnant Klas Åkesson samverkar med lokal polis. Foto: Försvarsmakten
Viktigare huvudvägar patrulleras kontinuerligt för ökad säkerhet.
Viktigare huvudvägar patrulleras kontinuerligt för ökad säkerhet. Foto: Försvarsmakten
Lokaltrafiken i Afghanistan genomförs ofta med tungt lastade fordon.
Lokaltrafiken i Afghanistan genomförs ofta med tungt lastade fordon. Foto: Försvarsmakten
Vägarna på landsbygden måste vara säkra för att hjälptransporter ska kunna komma fram.
Vägarna på landsbygden måste vara säkra för att hjälptransporter ska kunna komma fram. Foto: Försvarsmakten
Viktigare huvudvägar patrulleras kontinuerligt för ökad säkerhet. Foto: Försvarsmakten
Lokaltrafiken i Afghanistan genomförs ofta med tungt lastade fordon. Foto: Försvarsmakten
Vägarna på landsbygden måste vara säkra för att hjälptransporter ska kunna komma fram. Foto: Försvarsmakten

En pluton ur skvadronen från K 3 fick rycka ut och skydda polisernas checkpoint under en natt. En checkpoint är en vägpostering som är utplacerad för att öka säkerheten vid en väg. Plutonen anlände i skydd av mörkret och grupperade i en gammal befästningsruin.
– Vi skyddade posteringen och hjälpte poliserna. De blev jätteglada. Det var becksvart men våra mörkerhjälpmedel gör att vi kan se på natten. Det var det första riktiga uppdraget och det kändes skönt att äntligen göra det vi har övat på så länge, säger Jonathan Hulthman som är ställföreträdande gruppchef.

I gryningen lämnade plutonen polisernas checkpoint för att patrullera med afghanska förband. Patrullen genomfördes på landsbygden med svenska och afghanska soldater sida vid sida.
– Vi strävar efter att genomföra patrulleringar tillsammans med afghanska enheter. Deras soldater är motiverade och vårt samarbete går bra. Det är viktigt att lokalbefolkningen ser att vi hjälper de afghanska myndigheterna, säger plutonchef Klas Åkesson.

Vid patrulleringen på landsbygden genomförs samtal med byäldstar och myndighetspersoner. Samtalen ger information om säkerheten och vilket behov av hjälp byarna har. Informationen vidarebefordras till hjälporganisationer som kan sätta in humanitärt stöd.

I 48 timmar utförde plutonen sitt första uppdrag. Det var trötta och stolta soldater som återvände till Camp Northern Lights för att vårda utrustning och sova ut.
– Det kändes bra, klockrent, jag trivs. Man känner sig trygg i allt från stridsparskamrat till skavdronschef, säger Jonathan Hulthman.

Genom norra Afghanistan går Route 5, som är en av få asfalterade vägar i landet. Route 5 utgör stommen i infrastrukturen och är mycket viktig för lokalbefolkningen. Ofta utförs rån och överfall mot civila och hjälptransporter som använder vägen. För att förhindra kriminella att råna och begå övergrepp har den afghanska polisen satt ut posteringar längs vägarna. Det här stör den kriminella verksamheten, vilket gör att polismännen ofta angrips eller dödas.

Den svenska styrkan ingår i Isaf, International Security Assistance Force. Syftet med Isafs närvaro i Afghanistan är att stödja de afghanska myndigheterna med att upprätthålla säkerheten. Detta sker bland annat genom sampatrulleringar med afghanska armén (ANA) och afghanska polisen (ANP).