Säkerhetssektor i omvandling

2008 har varit ett händelserikt år i Kosovo. I februari förklarade sig Kosovo ensidigt självständigt och i juni antogs en konstitution. FN:s insats, United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), håller på att förändras i takt med att mer makt överlämnas till Kosovos valda styre. Och i december inleddes EU:s insats EULEX som har till uppgift att assistera och hjälpa Kosovos myndigheter inom rättsområdet.

Ett antal svenska officerare har befattningar inom den nyinrättade delen Military Civil Advisory Team (MCAD) på KFORs högkvarter. De arbetar främst med att upprätta säkerhetsorganisationen KSF. Foto: Maria Pålsson
- Detta är en omvälvande process för Kosovo och en viktig uppgift för KFOR, säger överste Rafael Bengtsson.
- Detta är en omvälvande process för Kosovo och en viktig uppgift för KFOR, säger överste Rafael Bengtsson. Foto: Maria Pålsson
MCAD är en multinationell avdelning inom KFOR:s högkvarter med ca 260 befattningar och leds av en italiensk brigadgeneral.
MCAD är en multinationell avdelning inom KFOR:s högkvarter med ca 260 befattningar och leds av en italiensk brigadgeneral. Foto: Maria Pålsson
- Detta är en omvälvande process för Kosovo och en viktig uppgift för KFOR, säger överste Rafael Bengtsson. Foto: Maria Pålsson
MCAD är en multinationell avdelning inom KFOR:s högkvarter med ca 260 befattningar och leds av en italiensk brigadgeneral. Foto: Maria Pålsson

– Det är spännande att få uppleva en så dynamisk tid, säger överste Rafael Bengtsson som är placerad på KFOR:s högkvarter i Pristina fram till februari nästa år.

Den NATO-ledda internationella KFOR-styrkan, har sedan krigsslutet 1999 haft till huvuduppgift att skapa och upprätthålla en säker och trygg miljö samt att säkerställa civilbefolkningens rörelsefrihet. Arbetet grundar sig på FN:s säkerhetssrådsresolution 1244.

Sedan första kvartalet 2008 har NATO påbörjat arbetet med tre nya uppgifter i Kosovo. Det handlar om att upprätta ett säkerhetsministerium, en säkerhetsorganisation, Kosovo Security Force (KSF) och att avveckla Kosovo Protection Corps (KPC).

– Detta är en omvälvande process för Kosovo och en viktig uppgift för en nyinrättad del av KFOR:s högkvarter där jag och ytterligare fem svenskar arbetar, säger Rafael Bengtsson.

De nya uppgifterna är en del av det förslag till statuslösning som utarbetats av medlaren och fredspristagaren Marti Ahtisaari och lades fram 2007.

– Ahtisaari-planen har inte antagits av FN:s säkerhetsråd och är inte en del av FNs resolution 1244. Det är bara en klart avgränsad del av KFOR:s högkvarter, Military Civil Advisory Division (MCAD), som arbetar med dessa uppgifter, förklarar Rafael Bengtsson.

Ett antal svenska officerare har befattningar inom den nyinrättade delen. MCAD arbetar främst med att upprätta säkerhetsorganisationen KSF. Ytterligare ett par svenskar inom MCAD stöder UNMIK i dess arbete att med värdighet avveckla KPC. En svensk har också en befattning inom den NATO-enhet, Ministry Advisory Team (MAT), som jobbar med att upprätta säkerhetsministeriet.

– Det är kul att Sverige fått positiv respons på våra insatser. Just nu bemannar vi nämligen ytterligare två centrala befattningar inom MCAD utöver vårt ursprungliga ansvar, fortsätter Rafael Bengtsson. Dessutom har Sverige stöttat med personal ur den svenska Kosovostyrkan, KS18, för att lösa flera praktiska uppgifter.

MCAD är en multinationell avdelning med ca 260 befattningar och leds av en italiensk brigadgeneral. Inom avdelningen finns enheter för att hantera allt från rekrytering och urvalsprövning, infrastrukturfrågor samt utbildning av KSF:s medlemmar.

– På söndagen utnämndes den nya chefen för KSF av presidenten i enlighet med Kosovos konstitution. Det innebär att vi i januari kommer att kunna påbörja urval av högre chefer och därefter fortsätta rekryteringsprocessen, säger överstelöjtnant Thomas Uneholt som arbetar med urvalsfrågor inom MCAD.

KSF skall enligt plan vara operationellt senast mitten av september 2009 och utgöras av 2500 aktiva medlemmar och 800 i reserven. KPC upplöses i enlighet med Kosovos författning den 14 juni 2009. UMMIK inrättade KPC efter krigsslutet 1999 med 3000 personer från den avmilitariserade Kosovo Liberation Army (UCK) som då hade 24000 medlemmar.