Redo för flygspaning

Personal för flygspaning har anlänt till Afghanistan. Under de senaste veckorna har fyra förare av UAV-systemet Falken utbildats på Livgardet.– Farkosten fungerar som en ”flygande kikare” som registrerar både fot- och fordonsrörelser, säger Gustaf Dufberg på armétaktiska staben.

UAV-systemet Falken förstärker den svenska styrkan i Afghanistan. Foto: FMV

Farkosterna, mini-UAV-systemet Falken, finns redan på plats i Afghanistan. Flygförarna kommer från K3. De är i missionsområdet för att tillfälligt förstärka den 16:e Afghanistanstyrkan till och med februari månad. Uppdraget om tillfällig förstärkning kommer från insatschefen Anders Lindström.

Till ett system behövs två personer.
– De blir väldigt rörliga eftersom hela systemet med farkost och markstation kan bäras i ryggsäck även om fordon naturligtvis kommer nyttjas i Afghanistan. Falken kommer användas både dag- och nattetid och registrerar all rörelse till ett djup av tio kilometer, säger Gustaf Dufberg.

Vid nattaktivitet kan truppen förstärkas med en mini-UAV som skickar ner en länkad bild som visar var egen trupp är samt vad som rör sig runt omkring. Den kommer även kunna användas till att övervaka camper och posteringar.
– Den drivs av en elmotor så den är tyst och svår att upptäcka, säger Dufberg.

Förberedelserna med att skicka ner UAV:er till Afghanistan inleddes i början av november och redan nu är personal på väg till området.
– Rekrytering, utbildning och utrustning av UAV-gruppen har gått väldigt smidigt bland annat tack vare en goda insatser från K3, flygtaktiska staben och säkerhetsinspektionen avslutar Dufberg.