Platser kvar på förberedande kurser

Instrumentalistkurser återinförs på Försvarsmusikcentrum. De är en bra förberedelse inför provspelningen som musiksoldat.

Under instrumentalistkurserna förbereds blivande musiksoldater inför provspelning. Bilden är tagen vid provspelning 2007. Foto: Ulrika Kagg/ Försvarsmakten

Senast Försvarsmusikcentrum hade instrumentalistkurser var 2005, då förbandet fortfarande låg i Strängnäs. Återinförandet är en av många rekryteringsfrämjande insatser som görs.

Kurserna vänder sig till ungdomar mellan 15 och 18 år och gynnar både Försvarsmusikcentrum och deltagarna: Försvarsmusikcentrum får kunskap om vilken kompetens som finns bland ungdomar i landet och ungdomarna förbereds inför livet som musiksoldater.

Kurserna hålls innan provspelningen vecka 10 år 2009 och ger en bra möjlighet att träna på de musikstycken som ska framföras vid provspelningen. Som lärare har de namnkunniga musiker från symfoniorkestrar.
– Alla ska ha en rimlig chans att förbereda sig. Vi ger information om hur provspelningen går till så att ungdomarna vet vad vi förväntar oss av dem, säger Lars-Gunnar Björklund, musikdirektör och ansvarig för instrumentalistkurserna.
Han höll även i kurserna för tre år sedan.

Vad såg du för resultat?
– Ungdomarna kom tillbaka och utvecklades hos oss under flera år. Vi har också vinter- och sommarkurser och när de sen sökte till att bli musiksoldater var de nästa fullärda. Vi såg nästan en mangrann uppslutning från kurserna i kårerna, säger Lars-Gunnar Björklund.
Många anmälningar har redan kommit in men det finns fortfarande platser kvar, speciellt på träblås.

Intrumentalistkurserna är uppdelade i bleck-, trä-, och slagverk. Ladda ner och skicka in ansökan.