ÖB: Stora förväntningar på EU

EU får en allt viktigare roll i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken, konstaterar ÖB Håkan Syrén i sitt senaste nyhetsbrev.– Jag ser fram emot möjligheten att än mer direkt kunna vara med och arbeta för ett vidareutvecklat europeiskt militärt samarbete, skriver ÖB.

ÖB Håkan Syrén.
ÖB Håkan Syrén.
ÖB Håkan Syrén. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
ÖB Håkan Syrén. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

I november nästa år tar Håkan Syrén över ordförandeskapet i EU:s militärkommitté, EUMC. I sitt nyhetsbrev påpekar han att det europeiska försvarssamarbetet haft en central plats i utvecklingen av det svenska försvaret under hans tid som ÖB.
– Jag har följt utvecklingen inom EU mycket noga.

EU:s möjligheter att ta på sig komplexa militära uppgifter växer.

– Vi har sett det senast i Tchad. Vi ser just nu hur en ny typ av insats tar form i den marina operationen Atalanta utanför Somalias kust samtidigt som en ny insats i Demokratiska Republiken Kongo diskuteras, skriver ÖB.

Förväntningarna på den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik är stora, skriver ÖB, och fortsätter:

– Verkligheten ute i världen kan inte vänta längre! Runt omkring i världen ser vi behov av att på ett effektivt sätt förena militära fredsinsatser med långsiktig civil återuppbyggnad och utveckling.

Länk till ÖB:s nyhetsbrev