ÖB besökte Kosovo

"Det är en spännande utveckling i regionen just nu. Det innebär många möjligheter, men också en del problem. När vi fattar beslut på Högkvarteret om den framtida inriktningen på vårt truppbidrag i Kosovo är det viktigt att ha rätt information. Därför prioriterar jag kunskapsinhämtning på plats i Kosovo." Så sammanfattade överbefälhavare Håkan Syrén syftet med sitt besök i Kosovo under tisdagen och onsdagen.

ÖB Håkan Syrén besökte under tisdagen och onsdagen det svenska förbandet i Kosovo. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
ÖB på besök i KFOR:s högkvarter.
ÖB på besök i KFOR:s högkvarter. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
ÖB på besök i KFOR:s högkvarter. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

Under besöket träffade ÖB personal ur den 18:e Kosovostyrkan på Camp Victoria och genomförde fotpatrull tillsammans med en grupp ur skyttekompaniets andra pluton i Gracanica. Samtal fördes också med företrädare för KFOR och det internationella samfundet som verkar i Kosovo.
– Det är inga väsentliga förändringar i det svenska truppbidraget till Kosovo under 2009. Men inför 2010 är det viktigt att tidigt ha en uppfattning om vilken karaktär förbandet bör ha för att kunna lösa uppgiften, sa ÖB till personalen på onsdagens stabsorientering.

– Det är viktigt för mig att få kvitto på att det insatta förbandet fungerar. Min bedömning är att KS18 är en väl fungerande kontingent med hög professionalitet, fortsatte ÖB.

På stabsorienteringen uttryckte ÖB först och främst sin tacksamhet för det jobb och de uppoffringar som görs av soldaterna på KS18 och önskade styrkan en god jul och ett gott nytt år.
– Jag vill särskilt framföra ett varmt tack till KS18:s anhöriga, familjer och arbetsgivare för att vi får ha er till låns under 6 månader, poängterade ÖB.

– Det är värdefullt att den högsta försvarsledningen uppmärksammar de insatta förbanden. Personalen på KS18 uppskattade ÖB:s besök, sa kontingentschef Rickard Lindborg efter avslutat besök.