Ny organisation för stridsledning och luftbevakning

Den första januari 2009 övertar Luftstridsskolan ansvaret för all stridsledning och luftbevakning i flygvapnet. Strilfunktionerna vid F 21, F 17 och F 7 övergår då till Luftstridsskolan.

Vid årsskiftet tar Luftstridsskolan över ansvaret för all stridsledning och luftbevakning. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Den första januari 2009 träder den nya organisationen för stridsledning och luftbevakning i kraft. Då får Luftstridsskolan ansvar för strilfunktionen i hela landet. Ledningssystemenheterna vid F 21, F 17 och F 7 kommer att ingå i flygvapnets strilbataljon, en av Luftstridsskolans enheter.

Strilbataljonen ansvar för övervakningen av det svenska luftrummet för att bland annat upptäcka eventuella kränkningar av svenskt territorium, detta ingår i den ständiga incidentberedskapen. Uppgiften är en av Försvarsmaktens viktigaste och pågår dygnet runt, året runt.

Man stödjer även de flygande insatsförbanden och deras piloter med flygstridsledning när de förbereder och genomför insatser.

Dessutom stödjer Strilbataljonen FMV och Saab i utvecklingen av befintliga system samt vid införandet av nya. Exempelvis flygleder man vid provflygning av nya JAS 39 Gripen-versioner.