Mobil flygplats levererad till F 21

En transportabel flygplats i byggsats, anpassad för internationella insatser, levererades nyligen till Försvarsmakten och F 21 från Försvarets materielverk.

Precisionsradar, PAR till vänster, och flygledartornet monterad på en saxlift. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Telekontainern, själva hjärtat i kommunikationssystemet, här med monterad satellitkommunikationsutrustning.
Telekontainern, själva hjärtat i kommunikationssystemet, här med monterad satellitkommunikationsutrustning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Anders Johnson, FMV, och Stefan Frisk, FMTM.
Anders Johnson, FMV, och Stefan Frisk, FMTM. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Telekontainern, själva hjärtat i kommunikationssystemet, här med monterad satellitkommunikationsutrustning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Anders Johnson, FMV, och Stefan Frisk, FMTM. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Det nya kommunikationssystemet innebär ett tekniksprång på sambands- och kommunikationssystemsidan som kan liknas med skiftet från flygplanstypen Draken på 60-talet till senaste versionen av stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

Under ett par veckor har det varit febril verksamhet på Bassamband F 21 inför mottagandet av ett av Flygvapnets nya kommunikationsnät, Komnät flygbas.
– Det är mycket som ska hinnas med innan flottiljen kan ta emot detta system. Alltifrån lokaler som behöver byggas om till utbildning för personalen måste fungera för att vi ska kunna få ut maximalt ur systemet, säger löjtnant Mikael Ivarsson.

Rörligt system

Komnät flygbas kommer att vara ett rörligt system vilket medför att det går att ta med sig och upprätta kommunikation där förbandet beslutar sig för att gruppera. Detta är en stor skillnad mot det gamla systemet som var fast monterat på respektive flygbas.

Komnätet är tänkt att användas både inom fredsbevarande arbete utomlands men även inom Sverige, dels på övningar men även inom den dagliga verksamheten på flottiljen.
– Med detta system når vi en större flexibilitet dels med tanke på var vi ska gruppera men även med tanke på kapaciteten som finns i detta system, fortsätter Ivarsson.

Komplett flygplats

Det som ingår i Komnät flygbas är utöver kommunikation med datorer samt ip-telefoner mellan personal på marken även radionät, landningshjälpmedel, transportabla meteorologisystem samt egen strömförsörjning. Lite förenklat kan det sägas att det är en komplett flygplats som kan tas med och upprättas där det bäst behövs.

För att lätt kunna flytta systemet är det uppbyggt i containrar. Det gör att det går att transporteras med lastbil, tåg, båt och flyg. Systemet är modulärt uppbyggt vilket innebär att beroende på vilka uppgifter som ska utföras går det att anpassa vilka delar som skall tas med.

Överlämning från FMV

Innan överlämningen skedde från Försvarets materielverk, FMV, som är huvudansvarig för framtagandet av Komnätet, till Försvarsmakten har det funktionstestats. Detta genomfördes på flygbasen i Vidsel under åtta veckor i oktober och november där personal från F 21 och F 17 deltog.

FMV överlämnade Komnät flygbas och flygledartornet den 11 december till Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM, genom att dokument undertecknades på F 21. Förvaltaren av systemet, FMTM, lånar ut materielen till insatsförbandet F 21 som under 2009 skall utbildas på och driftsätta systemet.
– Det har varit en stor utmaning och stödet från Försvarsmakten i projektet har varit mycket bra, säger Anders Johnson, FMV, i samband med överlämningen.

Som ett led i dessa test har SIS-sektionen på F 21 varit med och hjälp till vid planeringen och uppbyggnaden av systemet samt den efterföljande testverksamheten. Denna testverksamhet har bestått av att SIS-sektionen har agerat som systemdriftledare (SDL), tekniker samt användare för att få kvitto på att allt fungerar som det ska.
– Det är bra att vi får möjlighet att vara med vid dessa tester. Genom att vi får möjlighet att delta i upprättandet och nyttjandet av systemen kommer vi att få bättre förståelse för hur vi ska kunna använda systemet på bästa möjliga sätt. Det gör också att vi kan komma med synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Komnätet bättre, säger Mikael Ivarsson.