Minrensning under operation Lone Wolf

Svenska soldater ur ISAF-styrkan hjälpte under december, som en del av operation Lone Wolf, Afghanska polisen att avlägsna en mina funnen på en byggarbetsplats. En svensk pluton förstärkt med det lätta UAV-systemet Falken samt med enheter specialiserade på att ta hand om minor fick i uppdrag att lösa uppgiften.

Tung utrustning och kärvt klimat är en del av vardagen för soldaterna i Afghanistan. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
UAV Falken flygspanade under operation Lone Wolf.
UAV Falken flygspanade under operation Lone Wolf. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 203 A med 20 millimeters automatkanon används av skytteskvadronen i Afghanistan.
Pansarterrängbil 203 A med 20 millimeters automatkanon används av skytteskvadronen i Afghanistan. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
UAV Falken flygspanade under operation Lone Wolf. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 203 A med 20 millimeters automatkanon används av skytteskvadronen i Afghanistan. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Under december 2008 genomförde den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan operation Lone Wolf med fokus på ökad säkerhet tillsammans med den afghanska armén och polisen. Genom patrullering och samarbete med afghanska myndigheter har hög närvaro möjliggjorts i områden där det finns säkerhetsproblem.

Afghanska poliser och soldater har tidigare blivit överfallna och beskjutna när de genomfört liknande minavlägsningsuppdrag i området. Detta fick den svenska plutonen att agera med en taktik anpassad för att möta en förhöjd hotnivå. På väg mot byn upptäcktes även förberedda stridsställningar som kan användas för attacker mot civila, afghanska myndigheter eller ISAF:s styrkor. Vädret var svårt under operationen och ett kraftigt snöfall svepte fram över den afghanska landsbygden. Plutonen fick tidvis framrycka i snödjup upp till en halv meter.

– Vi har haft en bitvis mycket tuff utbildning och jag är van att jobba i grisigt väder. Jag tänker inte på det. Det är helt normalt. Fokus ligger på att lösa uppgiften, säger Michael Jönsson som deltog i operationen.

Det tog 4 timmar för plutonen att komma fram till byn. Soldaternas utrustning väger ofta mer än 40 kilo så det blev ett hårt slit i snön.

– Det var som en riktigt ordentlig vinterdag hemma i sverige och det tror jag passade oss bra. Vi har jobbat tillsammans i Nordic Battlegroup 2008, så alla funnit sina roller och den goda andan i förbandet hjälper oss när det blir tufft, säger Kapten Markus Lukic.

När vägen in mot byn var säkrad och öppnad, startade arbetet med att avlägsna minan. Minan omhändertogs för destruktion och bygget i byn kunde återupptas.