Medaljceremoni inför utryckning

Det var med spänd förväntan som soldaterna vid femte insatspluton ur femte kompaniet marscherade in och tog plats i bänkarna inför den stundande medaljceremonin och kommande utryckning. Tio minnesvärda månader med omväxlande tjänst är snart över och ett liv med helt andra rutiner väntar.

Värnpliktsmedaljerna delas ut. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Fanfar blåses för bäste kamrat och bäste soldat.
Fanfar blåses för bäste kamrat och bäste soldat. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Fanfar blåses för bäste kamrat och bäste soldat. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

Stabschef Torbjörn Persson framförde regementets tack för soldaternas tid vid Ing 2. I sitt inledande tal belyste han att värnplikten utgjort en av hörnstenarna i Försvarsmakten i över 100 år. Han uttryckte även:

– Ni kommer att vara ambassadörer för Försvarsmakten och Ing 2. Ni ska känna stolthet över att ni klarat av er värnplikt och att ni gjort det med ett mycket bra utbildningsresultat. Detta märktes inte minst under den slutövning som ni nyligen avslutade. Er pluton har löst uppgifterna på ett lysande sätt och det är regementets förhoppning att ni kommer tillbaka till Försvarsmakten på ett eller annat sätt. Det finns ett stort behov av duktiga soldater i hemvärnet, liksom vi behöver blivande officerare och personal till våra internationella insatser.

Medaljutdelning

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj tilldelas soldater med godkända vitsord och ska delas ut vid en ceremoniell tillställning.
– Bär medaljen med stolthet, avslutade stabschefen.

Under stram givakt delades medaljerna ut. Att detta var ett stort ögonblick för soldaterna rådde det inget tvivel om. Då alla mottagit sina medaljer spelades fanfar av hemvärnstrumpetare Lennart Samuelsson. Därefter var det dags att dela ut utmärkelserna bäste soldat och bäste kamrat. Bäste soldat blev Filip Remberg medan Kristoffer Wingerstad utsågs till bäste kamrat.

Som avslutning på ceremonin spelades Göta ingenjörregementes marsch. Nu återstår den avslutande inlämningen av utrustningen innan det är dags att springa ut genom grindarna och möta en annan verklighet.