Marinens musikkår kvar i Karlskrona

Marinens musikkår blir kvar i Karlskrona. Det är Försvarsmaktens inriktning efter den utredning som gjorts om Försvarsmusikcentrums framtid.

Marinens Musikkår vid Swedish Military Tattoo. Foto: Mikael Hallgren/Försvarsmakten

Försvarsmakten har genomfört en utredning avseende den framtida organisationen av Försvarsmusikcentrum, FöMusC. Skälet till utredningen är främst att Försvarsmakten kommer att gå in i ett nytt personalförsörjningssystem. Utredningen är även ett led i att effektivisera FöMusC för framtidens behov.

Försvarsmaktens inriktning efter utredningen är att Försvarsmusikcentrum i framtiden kommer att bestå av tre musikkårer: Arméns musikkår (Stockholm), Livgardets dragonmusikkår (Stockholm) och Marinens musikkår (Karlskrona). Marinens musikkår behåller sin stationering i Karlskrona, även om det innebär något högre verksamhetskostnader.

– En flytt av Marinens musikkår till Stockholm medför uppenbara risker för kompetensförluster som vi inte med säkerhet kan omhänderta, säger Försvarsmaktens produktionschef Jan Salestrand.

Av beslutsunderlaget framgår också att Arméns trumkår upphör som egen kår. Arméns trumkårs nuvarande uppgifter kommer dock att kunna utföras i den nya organisationen.

Samtliga enheter kommer att bli modulärt uppbyggda för att kunna lösa fler uppdrag samtidigt. Dessutom inriktas musikkårerna mot det tänkta personalsystemet, vilket innebär att samtliga musikkårer på sikt kommer att bestå av såväl kontraktsanställda som fast anställd personal.

Inriktningen är att den nya organisationen ska införas under tredje kvartalet 2009.