Ledarskap och taktik i praktiken

Under lördag-söndag sista veckan i november genomförde kadetterna på skolans äldre kurs en övning där de skulle praktisera kunskaperna från utbildningen inom både ämnet ledarskap och ämnet taktik.

Plutonchefen ger order innan de närmar sig huset med gisslan. Foto: Lars O Nilsson
Kadetter under framryckning.
Kadetter under framryckning. Foto: Lars O Nilsson
Kadetter under framryckning. Foto: Lars O Nilsson

Syftet med övningen var att ge kadetterna praktisk övning i komplexa ledarskapssituationer i en extrem miljö. I kombination med detta skulle de även kunna agera på ett taktiskt riktigt sätt.

Under lördagen var kadetterna på Rosersberg och övade bland annat strid, men även humanitära insatser och upprätthållande av lag och ordning.

Under söndagen hade man förflyttat sig till en övningsplats för strid i bebyggelse på Livgardets övningsfält. Där delades kadetterna in i grupper för att öva hur de skulle agera i en gisslansituation. En del av kadetterna fick uppgiften att agera som allt från terrorister till gisslan. Dessa förskansade sig i det höghus som finns på övningsplatsen, medan övriga kadetter fick uppgift att frita gisslan.

Det är inte en helt lätt uppgift att lösa eftersom det dels gäller att uppträda på rätt sätt för att undvika att bli beskjuten på vägen fram mot huset samtidigt som det inte är möjligt att själv skjuta mot huset hur som helst. Det gäller ju att kunna frita gisslan med så små skador som möjligt. När kadetterna som skulle frita gisslan väl kom fram mot huset möttes de av rop på hjälp och gisslan som skadades eller dödades. Att i den situationen med risk för sitt eget liv försöka inleda förhandling för att befria gisslan ställer stora krav på cheferna. Det är viktigt med ett klokt agerande för att inte våldet skall trappas upp.

Situationen kan ju också leda till att en enskild plutonchef eller soldat får ta beslut som kan innebär att personer ur gisslan skadas eller i värsta fall dödas om man tvingas ta beslutet att det krävs användning av våld för att lyckas med uppgiften att undsätta huvuddelen av gisslan. I den situationen är det betydelsefullt att varje militär chef och soldat har tänkt igenom ett antal moraliska ställningstaganden.
Kadetten Jim Strid säger efter övningen att det har varit en bra övning som har givit möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaper han fått under utbildningen i taktik och ledarskap.