Lång och trogen tjänst

Som reservofficer, RO, har du både kakan och äter den. Du får det bästa av två världar eftersom du som RO kan välja att fortsätta med din civila karriär och tillfälligt tjänstgöra i Försvarsmakten när behov uppstår.

Lauris Muzikants, Lennart Åström, Hans Brusewitz och Peter von Reedtz tackades för sin tid som reservofficerare. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Reservofficersmedalj i guld.
Reservofficersmedalj i guld. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Reservofficersmedalj i guld. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Insatsorganisationen kräver mer personal än vad Försvarsmakten har anställda i grundorganisationen. Om du går någon av officersutbildningarna, antingen det treåriga officersprogrammet eller den kortare specialistofficersutbildningen, kan du bli RO. Har du akademiska studier eller kompetens som Försvarsmakten efterfrågar finns det en möjlighet att gå en anpassad officersutbildning för att bli RO.

Som RO kallas du in för tjänstgöring vid exempelvis övningar och vid utbildningar. Dessutom finns det goda möjligheter att tjänstgöra i internationella insatser.

Central organisation

Alla RO tillhör idag ett förband men kommer att nästa år övergå till Försvarsmaktens Human Resource Centrum, FM HRC. Undantagna är de RO som har en placering i förbandens insatsorganisation eller om de aktivt uppträder som ambassadörer för förbandet.

I dag finns det cirka 9 000 RO i Försvarsmakten. Med hänsyn till förändringarna av Försvarsmakten bedöms behovet av RO i framtiden att minska till 3 000—4 000.

Avtackningsceremoni på F 21

55 personer har av olika skäl valt att sluta som reservofficerare vid Försvarsmakten och F 21. De var inbjudna till en avtackningsceremoni som genomfördes onsdagen den 3 december.

Fyra av F 21:s reservofficerare närvarade under dagen och de fick information om Försvarsmakten, F 21 och framtiden för RO. Den personliga utrustningen återlämnades och de bjöds på lunch.

På uppdrag av överbefälhavaren genomförde ställföreträdande flottiljchefen, överste Mats Danielsson en medaljceremoni för att uppmärksamma deras insatser som RO. Ceremonin blev en värdig avslutning på en lång och trogen tjänst i Försvarsmakten.

  • Som RO med kaptens grad tilldelades Peter von Reedtz efter 15,5 år Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver för värdefulla insatser under sin anställning för rikets försvar. Peter har tjänstgjort inom strilfunktionen.
  • Som RO med kaptens grad tilldelades Lauris Muzikants efter 16,5 år Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver för värdefulla insatser under sin anställning för rikets försvar. Lauris har tjänstgjort inom strilfunktionen.
  • Som RO med majors grad tilldelades Lennart Åström efter 34 år Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld för värdefulla insatser under sin anställning för rikets försvar. Lennart har tjänstgjort som flygledare.
  • Som RO med kaptens grad tilldelades Hans Brusewitz efter 40 år Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld för värdefulla insatser under sin anställning för rikets försvar. Hans har tjänstgjort som juridisk rådgivare (auditör).