Klart med nytt uppdrag för ÖB

ÖB Håkan Syrén blir näste ordförande i EU:s militärkommitté, EUMC. På måndagen togs det formella beslutet i Bryssel.

ÖB Håkan Syrén.
ÖB Håkan Syrén.
ÖB Håkan Syrén. Foto: Johan Ardefors/FBB
ÖB Håkan Syrén. Foto: Johan Ardefors/FBB

Redan vid sitt höstmöte i Bryssel den 29 oktober förklarade de europeiska försvarscheferna att de ville se Sveriges ÖB som EU:s högste militäre tjänsteman, när den nuvarande ordförandens treårsmandat löper ut i november 2009.

På måndagen bekräftades valet genom ett formellt rådsbeslut, fattat av EU:s utrikesministerråd.

Rådgivande

EUMC, som inrättades år 2000, är ett rådgivande militärt organ inom EU. EUMC leds av en ordförande, som väljs för en treårsperiod och består därutöver av en företrädare för var och en av de 27  EU-medlemmarnas försvarsmakter. Alla möten äger rum i Bryssel.

Medlemsstaterna företräds vid ett par möten varje år av sina försvarschefer. Vid övriga möten, normalt en gång per vecka, företräds medlemsstaterna av permanenta militära representanter, vilka är stationerade i Bryssel. Svensk permanent representant är för närvarande konteramiralen Stefan Engdahl.

Spännande utmaning

Uppdraget som ordförande i EUMC innebär en mycket spännande utmaning, säger Håkan Syrén.

– Att jag nu givits detta uppdrag är utan tvekan ett uttryck för uppskattning av den aktiva roll som Sverige spelat och spelar i utvecklingen av EU:s försvarsdimension. Inte minst har vår satsning på den nordiska stridsgruppen fått mycket positiv uppmärksamhet.

– För mig blir det nu viktigt att använda det kommande året för förberedelser av olika slag. Även om det kan synas långt till november 2009 är det mycket som måste påbörjas redan nu, konstaterar Håkan Syrén.

– Jag har redan fått värdefulla råd från den nuvarande franske ordföranden Henrí Bentégeat. Hans första råd när det stod klart att jag skulle ges uppdraget var inte helt oväntat: ”Se till att öva upp din franska”!