Insatssoldater muckar

Elva månader har gått – det är dags för muck. För soldaterna är det både en glad och vemodig dag. För befälen innebär muck också att det är dags att göra en summering av året som gått och under en redovisning för flera av stabens chefer blev det svart på vitt vad 15:e insatsplutonen åstadkommit.

Niklas Silfverberg, Merisa Mehmeti och Isabel Jimenez, nymuckade. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Uppställda soldater vid muckceremonin. Mitt i, med sjal, Merisa Mehmeti.
Uppställda soldater vid muckceremonin. Mitt i, med sjal, Merisa Mehmeti. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Regementeschefen Jan Pålsson gratulerar bäste gruppchef, Rasmus Künstlicher. I bakgrunden plutochefen Johan Tibbling.
Regementeschefen Jan Pålsson gratulerar bäste gruppchef, Rasmus Künstlicher. I bakgrunden plutochefen Johan Tibbling. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Karl-Johan Nyberg och Kuno Larsson.
Karl-Johan Nyberg och Kuno Larsson. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Uppställda soldater vid muckceremonin. Mitt i, med sjal, Merisa Mehmeti. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Regementeschefen Jan Pålsson gratulerar bäste gruppchef, Rasmus Künstlicher. I bakgrunden plutochefen Johan Tibbling. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Karl-Johan Nyberg och Kuno Larsson. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

Soldaten Isabel Jimenez var glad och ledsen samtidigt, när allt väl var över.
– Nu är det tillbaka till verkligheten. Jag kommer att sakna alla kompisar så mycket – och kanske befälen också.

Merisa Mehmeti höll stolt diplomet för ”Bäste idrottsman” i handen.
– Jag älskar att träna. Att vara här har passat mig perfekt. Så fort jag fick veta att det gick att bli ”Bäste idrottsman” ville jag bli det, säger hon.

Merisa hoppas komma tillbaka till P 7 2010.
– Då ska P 7 åka till Afghanistan. Då vill jag åka med, säger hon.
– Jag saknar det redan. Det känns bra att ha det avslutat, som att jag har gjort något bra med livet. Men fy vad jag kommer att sakna det, säger Niklas Silfverberg.

En dag tidigare höll cheferna på Livkompaniet en redovisning av året som gått inför staben.
– Vi har gjort det igen – utbildat en jättebra insatspluton. Enligt värnpliktsrådet får de den bästa utbildningen i Sverige, säger Johan Möller, kompanichef, och syftar på att en av anledningarna till att P 7 utsågs till ”Sveriges bästa förband” var just utbildningen av bevakningssoldaterna på P 7.

Kapten Johan Tibbling, plutonchef, håller i redovisningen.
– Det är viktigt att göra en sammanfattning, att trycka på de framgångsfaktorer man haft och förankra dem i regementsstaben så att jag bäddar för nästa år, och att jag också kan berätta hur nedskärningar påverkat oss så att vi kan prioritera rätt saker, säger han.

Var och en av de 38 soldaterna har kostat 39 473 kronor att utbilda (utav plutonens budget, där ingår till exempel inte befälens löner och inte heller civil väktarutbildning). Här är några av de saker man gjort:

  • Plutonen har skjutit sammanlagt sju veckor på skjutfält samt haft två kompaniövningar och varit med på två bataljonsövningar.
  • Soldaterna har använt AK5, KSP 90B, Pansarskott 86, granattillsats samt spränghandgranat och chockhandgranat.
  • Övningarna har sträckt sig från enskild soldat upp till plutons ram.
  • Soldaterna har god förmåga att lösa stridsuppgifter i bebyggelse. Detta är extra viktigt, eftersom det är i den miljön soldaterna oftast löser sina viktigaste uppgifter bevakning och eskort.
  • Genomfört skarp tjänst i vakten och gjort ett antal patruller kring regementet varje dygn.
  • Genomfört skarpa eskorter.
  • 76% av 15. Insatspluton är intresserade och har betyg nog att söka internationell tjänst, 29 av 38 man.
  • Samtliga soldater är utbildade väktare – flera har redan fått jobb som väktare.
  • Tio soldater är utbildade ordningsvakter.

Den här gången har plutonen legat i samma fas i sin utbildning som resten av kompanierna – bara en av tre plutoner gör det, eftersom soldater från livkompaniet arbetar dygnet om, året om på P 7.
– Det har varit intressant att jämföra. Vi har kunnat dra stor nytta av de internationella momenten, däremot har vi inte hunnit öva lika mycket skarpskjutning som jag gjorde med min förra pluton. Där får man fundera på hur man vill ha det, säger Johan Tibbling.

Överstelöjtnant Karl-Johan Nyberg, stabschef, lyssnar noggrant, kommer med synpunkter och funderingar, föreslår förbättringar och ställer många frågor.
– Utveckla, utveckla, utveckla. Hela tiden. Det måste man göra. Den här formen av utvärdering är viktig, här får jag se om känslan jag har stämmer överens med verkligheten. Vi har fått med oss några saker att ta tag i på stabsnivå – bland annat ska vi titta på hur vi ännu mer i den skarpa tjänsten kan arbeta så att det blir ”samma här som där”, alltså att vi arbetar på samma sätt här hemma som utomlands. Helst med samma utrustning, säger han.

Muck är speciellt – inte bara för soldaterna utan även för plutonchefen.
– Det är en skön känsla att se en pluton mucka där man uppfyllt målsättningarna, man vet att de klarar kraven och att vi gett dem bra kunskaper och förutsättningar när de fortsätter ut i det civila. De har växt mycket som människor sedan de ryckte in här i januari. Jag hoppas att många av dem får chans att tjänstgöra i utlandsstyrkan för jag vet att det kommer att göra det bra, säger Johan Tibbling.

Bäste gruppchef:Korpral Rasmus Künstlicher
Bäste soldat: Igor Babic
Bäste kamrat: Kristoffer Henriksson
Bäste idrottsman: Merisa Mehmeti