Hundar öppnar för nordiskt samarbete

Det svensk-norska samarbetet i norr har bidragit till att Bodø hovedflystasjon har nya hundförare i skarp bevakning. I fyra veckor har personal och hundar från F 21 stöttat utbildning av de nya hundförarna.

Hundföraren förbereder svenska hunden Xryta inför genomsökning av en hangar. Foto: Försvarsmakten
Uppställning tidigt på morgonen.
Uppställning tidigt på morgonen. Foto: Försvarsmakten
Soldaterna är redo att börja patrullera.
Soldaterna är redo att börja patrullera. Foto: Försvarsmakten
Uppställning tidigt på morgonen. Foto: Försvarsmakten
Soldaterna är redo att börja patrullera. Foto: Försvarsmakten

Fyra hundar och två instruktörer från F 21 hundpluton har hjälpt Norge med utbildning av nya hundförare till Bodø hovedflystasjon. Hundplutonen skickade iväg två instruktörer, löjtnant Linda Fredriksson och hunddressör Staffan Nilsson.
– Syftet var att stötta hundförarutbildningen och få en översikt över det norska användandet av hund i fredsbevakning, säger Linda Fredriksson.

Efter den grundläggande soldatutbildningen kan de norska soldaterna söka hundförartjänst. För att bli uttagen som hundförare genomför soldaterna fysiska tester och intervjuer. För de som blir godkända väntar en sex veckor lång utbildning på en central hundskola i Norge. Kursen ger grundläggande kunskaper om hunden och dressyr.

Sveriges medverkan i utbildningen

Under de fyra veckorna som personalen och hundarna från F 21 var på flygbasen fick soldaterna lära sig lydnad, patrullering och skyddsmoment med hund.
– Utbildningen var intensiv och det blev många långa kvällar, säger Linda Fredriksson.

Mot utbildningens slut utsattes soldaterna för svårare situationer där de med hjälp av sin stridskamrat, hunden, skulle lösa arbetsuppgiften.
– En av övningarna var att de skulle kontrollera ett övergivet fordon, få upp ett spår som ledde till att de skulle de hitta och omhänderta en eller flera kriminella, berättar Fredriksson.

– Ett fåtal av de soldaterna som gick utbildningen han inte bli godkända, men majoriteten blev det, meddelar Fredriksson.

Som fortsättning på det svensk-norska samarbetet kommer F 21 bjuda in soldater och instruktörer från Bodø hovedflystasjon för vinterutbildning i hundtjänst. Utbildningen är planerad att genomföras februari 2009.