Garnisonsmuseet får ny huvudman

Garnisonsmuseet med bland annat historisk luftvärnsmateriel och 91:an Karlsson kommer att överföras från Lv 6 till en nybildad förening. Bakgrunden är att Försvarsmakten lämnar över all museiverksamhet till Statens försvarshistoriska museer, som bildat ett nätverk för förbandsmuseer och försvarsanläggningar.

Kanoner från luftvärnssamlingarna på Skedala hed.
Kanoner från luftvärnssamlingarna på Skedala hed.
Kanoner från luftvärnssamlingarna på Skedala hed. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschefen Lennart Klevensparr på besök i museet.
Regementschefen Lennart Klevensparr på besök i museet. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Kanoner från luftvärnssamlingarna på Skedala hed. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschefen Lennart Klevensparr på besök i museet. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Garnisons- och luftvärnsmuseet, som det numera kallas, är ett av 23 museer och anläggningar från Försvarsmaktens olika förband och skolor som valts ut för att de anses vara av nationellt intresse, men också för att det finns ett lokalt intresse även utanför Försvarsmakten att driva dem vidare. Nu ingår de 23 museerna som självständiga enheter i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv, där bland annat föremålshantering, säkerhet och marknadsföring sker gemensamt.

Garnisons- och luftvärnsmuseets nya huvudman blir en förening med representanter från Lv 6, Länsmuseet i Halmstad, Halmstads kommun och kamratföreningarna för I 16 och Luftvärnsregementet.
– Föreningen blir en bra form för att driva museet vidare, säger regementschef Lennart Klevensparr på Lv 6. Försvarsmakten ska ägna sig åt sin kärnverksamhet, och släpper driften av museerna. Samtidigt har vi fortsatt inflytande, men får en bättre samverkan med andra viktiga intressenter i museet.

Vid ett möte mellan de olika representanterna onsdagen den 17 december fattades ett principbeslut att bilda föreningen. Ett konstituerande möte kommer att hållas under våren.

Museiföreståndare Anders Sträng är också nöjd:
– När vi ingår i det nya nätverket kommer vi att få helt andra möjligheter att utveckla både vår verksamhet och vår marknadsföring. Samtidigt får vi bättre lokal förankring – vi vill ju vara ett viktigt besöksmål i Halmstad och Halland och tror att vi också kan vara en tillgång för kommun och region.