Från teori till praktik

Under några veckor in på det nya året fortsätter utbildningen på Karlberg för kadetterna på officersprogrammet 2007-2010 (OP 07-10). Efter det är det dags för dem att åka iväg till de olika funktionsskolorna för fortsatt utbildning.

Lektion med kadetter ur OP 07-10. Foto: Lars O Nilsson
Isvaksbad under vinterutbildningen i Arvidsjaur.
Isvaksbad under vinterutbildningen i Arvidsjaur. Foto: Simon Kihlström
Tekniklaboration med kadetterna.
Tekniklaboration med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson
Isvaksbad under vinterutbildningen i Arvidsjaur. Foto: Simon Kihlström
Tekniklaboration med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson

Kadetterna på OP 07-10 har snart genomfört de tre första terminerna på Karlberg. Dessa terminer har varit huvudsakligen teoretiska, även om de bland annat också har genomfört en vinterutbildning i Arvidsjaur under två veckor och fallskärmsutbildning med två hopp i Karlsborg.

När kadetterna nu avslutar termin tre i slutet av januari väntar ett års utbildning på olika funktionsskolor i landet. De som läser inriktning mot markstrid kommer att få utbildning för att fungera som övningsledare vid skjutning, medan kadetterna som läser inriktning mot sjöstrid kommer att påbörja sin utbildning mot sjökaptensexamen. Detta är bara några exempel på vad de kommer att göra under dessa två terminer.

När de återvänder till Karlberg om ett år påbörjar de sista terminen mot den efterlängtade officersexamen. Under den skall de bland annat skriva sin uppsats.

Kadetterna på officersprogrammet 2008-2011 blir nu ensamma kvar på Karlberg under våren, men till hösten får de sällskap av nya kadetter på officersprogrammet 2009-2012.

Om du vill läsa mer om de olika funktionsskolorna finner du dem via länken till höger.