Från sjukvård till motorlära

Garnisonsenheten i Enköping samordnar allt från sjukvård och motorutbildning till idrott och skjutfältsdrift. Gemensamt för de olika avdelningarna är att de fungerar som stödfunktioner till insatsorganisationen.

Motoravdelningen består av civila och militära motorinstruktörer. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Försvarshälsan består av läkare och sjuksköterskor som svarar för sjukvård för värnpliktiga, företagshälsovård och personalvård vid garnisonen.
Försvarshälsan består av läkare och sjuksköterskor som svarar för sjukvård för värnpliktiga, företagshälsovård och personalvård vid garnisonen. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Försvarshälsan består av läkare och sjuksköterskor som svarar för sjukvård för värnpliktiga, företagshälsovård och personalvård vid garnisonen. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Verksamheten vid Enköpings garnison är indelad i två delar. Insatsorganisationen är en benämning för de enheter som utbildar soldater. Till sin hjälp har de olika stödfunktioner som ska se till att allt runtomkring fungerar.

Dessa funktioner samordnas i en enhet som kallas Garnisonsenheten och sköter allt från sjukvård till bevakning. Sammanlagt arbetar cirka 45 personer vid enheten. Över hälften är civilt anställda.   

Anders Grindlund är chef för enheten.
– Det är en stor spännvidd på våra medarbetare, bland annat finns hantverkare, jurister, läkare, beteendevetare och naturligtvis officerare på enheten. Alla är proffs inom sina områden, säger han.

Förutom chefen består enhetens ledning av fyra personer. De ansvarar bland annat för kommendanttjänsten vid garnisonen, vilket innebär att ordna med praktiska detaljer som mat, boende, transporter med mera vid övningar.

Ett annat ansvarsområde är kasernbyggnaderna på regementet. Kommendanterna har bland annat sett till att där finns dagrum med platt-tv.

I ledningen ingår även en person med ansvar för ”Prime for life”, ett utbildningspaket om alkohol som alla värnpliktiga och anställda vid garnisonen ska genomgå.

Garnisonsenheten består av dessa delar:

 • Försvarshälsan
  Består av läkare och sjuksköterskor som svarar för sjukvård för värnpliktiga, företagshälsovård och personalvård vid garnisonen. De verkar vid garnisonens sjukhus samt på soldathemmet.
 • Motoravdelningen
  Består av civila och militära motorinstruktörer som utbildar på olika typer av fordon, så som pansarterrängbilar och lastbilar. Eleverna är främst värnpliktiga, officerskadetter och personal som ska ingå i utlandsstyrkan.
 • Bevakningsavdelningen
  Ansvarar för bevakningen av garnisonsområdet. Sköter in- och utpassering, skyddar viktiga transporter och patrullerar regelbundet inom garnisonen. Består av både befäl och värnpliktiga soldater.
 • Övnings- och skjutfältsavdelningen
  Driver garnisonens övnings- och skjutfält. Verksamheten innefattar allt från snöröjning till att snickra måltavlor. Hanterar även bokningen av fälten. Har både militär och civil personal.
 • Idrotts- och friskvårdsavdelningen
  Samordnar möjligheterna till fysisk aktivitet för garnisonens anställda och värnpliktiga. Ansvarar för idrotts- och gymlokaler och anordnar tävlingar och mästerskap. Stöttar garnisonen vid deltagande i större idrottsevenemang, så som klassikertävlingar.

Garnisonsenheten ansvarar även för att tillhandahålla lokaler åt miljöprövningsenhetens jurister och projektledare. De får sina uppgifter och leds av Högkvarteret men är placerade i Enköping. Även museet, som sköts av frivilliga, är en del av Garnisonsenheten.