Fortsatt närvaro i Tchad

Truppen har åkt hem och campen är nedmonterad. Men den svenska närvaron i Tchad fortsätter. I mitten av februari blir överstelöjtnant Jonny Börjesson stabschef i den FN-ledda styrkan Minurcat.

Jonny Börjesson, blivande stabschef i den FN-ledda styrkan Minurcat. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

Uppföljningsstyrkan Minurcat ersätter Eufor-insatsen från och med den 15 mars nästa år. Styrkan består av bland annat flera infanteribataljoner, samverkansofficerare, mililärpoliser och ingenjörer. De länder som fortsätter att delta med trupp i styrkan är Frankrike, Irland, Finland, Polen och Ryssland.

Sverige fortsätter inte sin truppnärvaro men väl i de högre staberna i form av Jonny Börjesson och hans militäre assistent.
– Regeringen ville att Sverige skulle ha två befattningar och jag sökte den som stabschef. Det är bra befattningar och vi är glada att ha fått de tjänsterna utan att ha trupp i området, säger Jonny Börjesson.

Den nya styrkan har samma mandat som Eufor, det vill säga att bevaka flyktinglägren och främja lugnet i området. Ett främre högkvarter kommer vara på plats runt 1 februari för att påbörja övertagandet efter Eufor och ta emot tillkommande förband.
– Vi kommer ha ett nära samarbete med Irland vilket vi är vana vid genom nordiska stridsgruppen och insatser på Balkan, säger Börjesson.

I vanliga fall jobbar han på ledningsstabens internationella avdelning och har stor erfarenhet av tjänst utomlands, bland annat från Bosnien och som försvarattaché. Som stabschef kommer han hamna mitt i smeten.
– Vi svenskar har lätt för att acklimatisera oss, säger han, medveten om att regnperioden i maj kommer bli påfrestande.

Förväntningarna på tjänsten är höga:
– Som människa växer man mycket genom att se världen från en annan horisont. Man får en bild av hela problematiken på plats. Styrkans arbete i Tchad är förutom bevaka flyktinglägren och främja lugnet i området att få igång infrastrukturen och involvera hjälporganisationerna, avslutar han.