Försvarsmaktens utvecklingschef besökte Luftstridsskolan

På torsdagen besökte Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore Luftstridsskolan för att diskutera utvecklingsfrågor.

Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore, i mitten, besökte Luftstridsskolan på onsdagen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Besöket ägde rum på Utvecklingsenhet Luftstrid (UTV Luft) och syftet var att diskutera utvecklingsfrågor, i synnerhet inom flygvapnet. UTV Luft är flygvapnets gemensamma utvecklingsenhet och finns på Luftstridsskolan. Enheten har tre huvuduppgifter, funktionsutveckling, systemutveckling och förbandsutveckling.

Inom funktionsutvecklingen deltar man i Försvarsmaktens långsiktiga perspektivplanering, genomför studier och utvecklar nya koncept och strategier.

Systemutveckling innebär utveckling av system inom flygvapnet, exempelvis JAS 39 Gripen, sambandssystem med mera. Man stödjer Högkvarterets arbete med att ta fram styrande dokument genom att beskriva vilka krav som systemen ska klara. Man genomför även materielförsök.

Inom förbandsutvecklingen jobbar man med de förband som ska finnas inom flygvapnet. Man tar fram taktiska anvisningar, utbildningsanvisningar samt utvecklar stridstekniken för förbanden.

Besöket inleddes med en presentation av UTV Lufts verksamhet. Därefter blev det studiebesök vid en uppställd TMR 30, en transportabel markradio, som modifierats för att klara moderna krav. Just nu testas den för att senare kunna användas vid en stor internationell övning nästa sommar. Då ska en tysk mobil ledningscentral låna svenska sensorer och radio. Innan övningen måste man säkerställa att systemen är kompatibla, bland annat av flygsäkerhetsskäl.

Det blev också tid till diskussioner om aktuella frågor inom utvecklingsverksamheten. Deltagarna vid mötet hade möjlighet att peka på vad de tycker är viktiga frågor att hantera.
– Just nu är det mycket fokus på materiel. Men materielen är inte så mycket värd innan den kombineras med ett sätt att använda den på. Till exempel pratas det mycket om vi behöver förmåga att lufttanka, men vad det egentligen handlar om är att ha uthållighet, sa Ola Höglund, chef för verkansutvecklingsenheten inom UTV Luft.

Michael Moore var nöjd med diskussionerna och tog med sig en hel del av frågorna för att arbeta mer med dem.
– Det pågår en utredning om en förändrad utvecklingsprocess i Försvarsmakten, berättade han. Vi ska bland annat se över rollspel och ansvarsfördelning.