Försvarsmakten svarar på debattartikel

I en debattartikel i torsdagens Svenska Dagbladet hävdar Värnpliktsnytts chefredaktör Ulrika Häggroth, Nyhetsbyrån Siréns chefredaktör Matti Larsson, frilansjournalisten Fredrik Laurin och Jens Pehrson, Sveriges Radio, bland annat att Försvarsmakten sprider desinformation och saboterar för medierna. I lördagens Svenska Dagbladet bemöter Försvarsmakten artikeln under rubriken "Medierna har inte tolkningsföreträde i allt".

I torsdagens SvD hävdas att Försvarsmakten ägnar sig åt ”desinformation” och medvetet fördröjer utlämnande av allmänna handlingar. Det är inte sant, och de vet de som skrivit under inlägget. Men de är arga på oss för att vi inte alltid gör som de vill. Och när man är arg, då är det lätt att svaja lite på vad som är sant och vad man önskar vore det.
 
Försvarsmakten är en myndighet som följer de lagar som reglerar allmänna handlingar. Är det så att JO finner anledning att rikta kritik mot Försvarsmakten för brister i det avseendet, tar vi det på största allvar.
 
Försvarsmaktens informationstjänst har inte till uppgift att bekräfta allt som sägs om Försvarsmakten i medierna. En av informationstjänstens uppgifter är att föra fram myndighetens perspektiv på en händelse eller ett skeende. Ibland innebär det att reportrar känner sig ifrågasatta och det är tråkigt, men det kan inte vara så att medier har absolut tolkningsföreträde och kontroll över vad som sägs och av vem. Den debatten har vi redan haft. Det var när ett antal journalister kritiserade utrikesministern för att han har en blogg.
 
Information är en viktig del av Försvarsmaktens verksamhet. Den främjar ett öppet och upplyst samtal om Försvarsmaktens verksamhet. Information ska efter säkerhetsgranskning och faktakontroll förmedlas så snabbt som möjligt. Vi hemlighåller ingenting om inte särskilda skäl finns.
 
Webbplatsen mil.se är en del av Försvarsmaktens informationstjänst. Den är till för allmänheten. Webbplatsen presenterar nyheter, fakta och fördjupningar om Försvarsmakten med daglig uppdatering. Där för vi fram myndighetens perspektiv på händelser och skeenden. Inte i konkurrens med medierna. De är fria att citera, granska eller helt enkelt strunta i det vi publicerar. På vår webbplats kan även de av våra anställda som har hemlig tjänsteställning framföra sin uppfattning utan att riskera att röjas.
 
Försvarsmakten uppmuntrar sina medarbetare att delta i den offentliga debatten och ha täta kontakter med media och opinionsbildare. Rätten till meddelarfrihet och att offentligt uttrycka uppfattningar är grundlagsskyddad.
 
För dem som har till affärsidé att sälja inslag eller nyheter om Försvarsmakten, är det naturligtvis besvärande om Försvarsmakten är först med en egen berättelse. De gillar inte Försvarsmaktens öppenhet, för de vill ha ensamrätt på nyheterna och vill inte se någon konkurrens på sin marknad.
 
Låt oss inte glömma att för nyhetsbyrån Sirén och produktionsbolaget Trojkan handlar det här inte bara om att försvara demokratins grundvärden. Det handlar om att försvara bokslutet också.