Eskortmoment övades i centrala Härnösand

Ett eskortmoment som GSU-plutonen iscensatte i Härnösands centrum tilldrog sig intresse från allmänheten. Det var många som stannade upp för att se vad alla grönklädda hade för sig denna fredag eftermiddag på Mellanholmen, ett stenkast från Stora Torget och landshövdingens residens.

Eskorten har utsatts för angrepp. Här gäller det att snabba på! Grupper i beredskap kunde kallas in via radio när situationen krävde det. Foto: Uno Gradin
VIP-personerna, Mari-Ann Östlund, Göran Bäckman och Göran Andersson anlände med stridsbåt till Mellanholmens strand och eskorterades av soldaterna.
VIP-personerna, Mari-Ann Östlund, Göran Bäckman och Göran Andersson anlände med stridsbåt till Mellanholmens strand och eskorterades av soldaterna. Foto: Uno Gradin
VIP-personerna, Mari-Ann Östlund, Göran Bäckman och Göran Andersson anlände med stridsbåt till Mellanholmens strand och eskorterades av soldaterna. Foto: Uno Gradin

Det var inga automatvapen som störde friden, men däremot ingick flera fritagningsförsök i spelet. Några soldater ur Angermannabataljonen agerade ”bus” och försökte vid flera tillfällen komma de eskorterade inpå livet. Buset kunde dock efter tumult och brottningsmatcher omhändertas och avföras av de väl förövade GSU-soldaterna. Eskortuppdragen kunde fullföljas planenligt.

Kände trygghet

– Man kände sig trygg, konstaterade en av de tre eskorterade VIP-personerna, Mari-Ann Östlund. Det höga betyget gav hon när övningen summerades efter genomförandet. Även de båda andra som deltog i övningen som figuranter, Göran Bäckman och Göran Andersson upplevde att de eskorterats på ett förtroendeingivande sätt.

Stridsbåt

VIP-trion anlände i stridsbåt till södra brofästet vid den så kallade Jubileumsbron. De steg iland omgivna av skyddande soldater som effektivt höll alla obehöriga på betryggande avstånd. Varje VIP-person omgavs av en grupp på åtta soldater. Fyra av dessa svarade för närskyddet. Några meter framför respektive bakom gruppen fanns ytterligare två skyddande stridspar. Utöver dessa fanns dessutom grupper i beredskap som snabbt kunde kallas via radio om situationen krävde det.

Noggrann förövning

Eskortmomentet förövades noggrant dagen innan ute i Skärsviken under ledning av kompanichefen Jens Persson och hans instruktörer. Olika tänkbara scenarier spelades upp och momenten övades flera gånger för att säkerställa att allt skulle klaffa perfekt när det var dags för genomförandet inne i Härnösand. Övningen i eskorttjänst följdes av bland annat politikern Lena Asplund från Sollefteå, som representerar moderaterna i riksdagen, samt några lokalpolitiker.

Inga sega gubbar längre

– Jag är glad över att jag prioriterade det här besöket, konstaterar Lena Asplund.
– Det blev mycket givande och intressant. Jag har efter det här fått en helt annan syn på Hemvärnet. Det är inte längre sega gubbar i vadmalsuniformer och gevär modell 96 som skyddar vår hembygd. Dagens hemvärn består av yngre, alerta och kompetenta soldater som deltar frivilligt. Den övning vi fick se under besöket i Härnösand bekräftar den uppfattningen.
– Björn Körlof, utredare och tidigare generaldirektören för Pliktverket, föreslår i den nyligen framlagda frivilligutredningen att värnplikten ska försvinna under fredstid och att rekryteringen i stället ska bygga på frivillighet och rikta sig mot båda könen, fortsätter Lena Asplund.
– Jag tror att det är rätt. De som är frivilliga är också både motiverade och intresserade. Jag kommer i riksdagen verka för att Västernorrlandsgruppen ska bli kvar i Härnösand och jag hoppas att fler GSU-utbildningar hamnar här.