En avslutande insats för insats

Ett inbördeskrig bröt ut i södra Gotaland 2007. Olika fraktioner med olika politiska mål gör situationen i området mycket instabil. Att hålla isär de stridande parterna och skapa förutsättningar för fred är uppgiften insatssoldaterna från Lv 6, P 4 och Ing 2 har under sin slutövning Finex.

Insatssoldater från pansarregementet i Skövde under framryckning. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Insatssoldat Robin Andersson från Trelleborg tycker att övningen ger en bra bild hur det skulle kunna vara under en internationell insats.
Insatssoldat Robin Andersson från Trelleborg tycker att övningen ger en bra bild hur det skulle kunna vara under en internationell insats. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Kompanichef Toumas Loippo tror att Lv 6 väckt ett intresse hos de andra förbanden med övningens internationell prägel.
Kompanichef Toumas Loippo tror att Lv 6 väckt ett intresse hos de andra förbanden med övningens internationell prägel. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Insatssoldat Robin Andersson från Trelleborg tycker att övningen ger en bra bild hur det skulle kunna vara under en internationell insats. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Kompanichef Toumas Loippo tror att Lv 6 väckt ett intresse hos de andra förbanden med övningens internationell prägel. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Det smattrar rejält från automatkarbiner och kulsprutor i på Mästocka skjutfält. I Karabyanläggningen övas strid i bebyggelse. Uppgiften är att säkra området och om möjligt omhänderta den störste krigsförbrytaren i området, Commander Max ”Bojjan” Büchert. Insatssoldater från Lv 6, P 4 och Ing 2 rycker fram och tar byggnad efter byggnad längs kulissbyns huvudgata. Motståndarna, som spelas av personal från hemvärnet i Halland, pressas sakta men säkert tillbaka, men ger sig knappast utan motstånd.

– Intressant och kul övning, berättade soldat Robin Andersson från Lv 6 efteråt. Vi har bara övat strid i bebyggelse troppvis innan. Det blev mer action nu och det märks inte minst på pulsen.

Samövning ger fördelar

Just att låta soldaterna öva i större förband är en av huvudorsakerna till samövningen med P 4 och Ing 2.
– Insatssoldaterna har en annan utbildningsrytm än övriga värnpliktiga på förbanden, så ofta kan de inte delta i de ordinarie bataljonsövningarna. Därför är de här samövningarna mycket bra, berättar löjtnant Mikael Coban från P 4.

Men det skiljer också en del mellan förbandens insatssoldater. På Lv 6 har till exempel fokus i större grad legat på internationella insatser. Moment som ”Peace keeping”, ”Checkpoints” och ”Force protection” är Lv 6 bättre på, medan soldaterna från Skaraborg mer vant rycker fram i bebyggelse. Eftersom det är Lv 6 som är årets arrangör av Finex, har också övningens scenario en mer internationell prägel.
– På den punkten ligger vi på Lv 6 i framkant, säger kompanichefen Toumas Loippo. Jag tror att vi väckt ett intresse hos de andra förbanden i och med denna övning. Att lära och inspireras av varandra är en positiv effekt av samövningar.

Lv 6 blev utsett till årets förband både 2006 och 2007, men tappade i år den titeln till P 7. Värnpliktsrådets kritik mot Lv 6 riktade sig främst mot att insatssoldaterna bemannar garnisonens vaktkurer.
– Vår tjänst är uppdelad på insats, transportskydd och vakten, berättar Robin Andersson. Den tredjedelen som innebär att sitta i vakten är varken kul eller utvecklande. Jag hade gärna sett en tuffare utbildning överlag. Man vill att lumpen ska vara en utmaning, och det har jag saknat ibland. Men inte idag. Denna övning har varit jättebra!