Chefen P 7 om 2008: "En imponerande samling resultat"

2008 är slut – 2009 är på ingång. Chefen P 7, överste Jan Pålsson, ser tillbaka på ett turbulent men framgångsrikt år och blickar framåt mot ett händelserikt 2009. Här är hans nyårshälsning till alla som på något sätt är berörda av Södra skånska regementet.

Överste Jan Pålsson, chef Södra skånska regementet. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Många nöjda värnpliktiga utbildades under året. Här är soldater från sjätte kompaniet under slutövningen.
Många nöjda värnpliktiga utbildades under året. Här är soldater från sjätte kompaniet under slutövningen. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Hemvärnet gjorde insatser för samhället och genomförde utbildningar. Bilden är från Grundkurs hemvärn.
Hemvärnet gjorde insatser för samhället och genomförde utbildningar. Bilden är från Grundkurs hemvärn. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Militärattachéerna som besökte P 7 i höstas var bara ett av många besök.
Militärattachéerna som besökte P 7 i höstas var bara ett av många besök. Foto: Bertil Öhrstrand/Försvarsmakten
Många nöjda värnpliktiga utbildades under året. Här är soldater från sjätte kompaniet under slutövningen. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Hemvärnet gjorde insatser för samhället och genomförde utbildningar. Bilden är från Grundkurs hemvärn. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Militärattachéerna som besökte P 7 i höstas var bara ett av många besök. Foto: Bertil Öhrstrand/Försvarsmakten

2008 närmar sig sitt slut. Året kan möjligen kännetecknas vid ett sparsamt år. Det kan möjligen också kännetecknas av en strategisk turbulens. Försvarsmaktens ekonomi var i långsiktig obalans. Snabba åtgärder frammanades från regeringen och från Försvarsmaktens ledning. Mitt i vårt genomförande hamnade vi i ett försvarsbeslutsarbete, där till och med P 7 under en period var hotat. Mitt i detta arbete invaderade Ryssland Georgien.

Trots många sparkrav och strategiska oklarheter, är det ändå inte detta jag vill sätta i centrum. När man granskar P7 så kännetecknas vår verksamhet under 2008 också av att ha:

 • Genomfört insats med ett kompani i Kosovo.
 • Deltagit i Nordic Battlegroup 08 med ett kompani, som just nu arbetar för freden i Kosovo.
 • Understött samhället med våra hemvärnsbataljoner (bland annat oljesanering och stöd för blåtungevaccinering)
 • Grundutbildat del av 72:a mekaniserade bataljonen och haft en värnpliktsomgång som varit oerhört positiv till sin utbildning. Som en kvittens på detta har P 7 blivit utsedda till Sveriges bästa regemente av Värnpliktsrådet.
 • Grundutbildat bland Sveriges bästa vakt- och eskortplutoner vid Livkompaniet (delvis tack vare detta blev vi bästa förband).
 • Genomfört ledningsträningsövningar med samtliga staber, tyvärr inte kompletta. 1:a stridsgruppstaben har endast haft yrkesofficerare igång, men inte reservofficerare.
 • Tagit emot ett flertal besök: allt från politiker och civila beslutsfattare till mlitärattachéer från olika länder och gymnasieelever. 
 • Genomförde en mycket uppskattad Regementets dag med över 13 000 besökare.
 • Vidmakthållit hemvärnsbataljoner och musikkårer på en rimlig nivå. Vi har också ökat samövning mellan värnpliktiga, brigadledning och hemvärnsbataljoner.
 • Organiserat om för att jobba på samma sätt hemma som i utlandet, så att vi lätt kan arbeta tillsammans med andra nationer.
 • Mottagit rikshemvärnschefens inspektion där bland andra 4:e hemvärnsbataljonen gjorde utmärkt ifrån sig.

Det är en imponerande samling resultat, trots sparkrav och politisk turbulens.
 
Om jag skall försöka beskriva 2009 och 2010 på ett kortfattat sätt så handlar dessa bägge år främst om att kunna ha strategisk reserv om ett kompani samt bemanna insatsen FS 20 som ska åka till Afghanistan hösten 2010. Det handlar också om att hålla våra insatsförband till beordrad nivå och beredskap.

Våren 2009 handlar om att vidareutbilda officerare och civilanställda vid P 7. Under samma period genomför vi vidmakthållande av hemvärnet och vi genomför ledningsträningsövningar. Under vecka 17 övar till exempel 1:a stridsgruppsstaben tillsammans med hemvärnsstaberna och även flera civila staber.

Under hösten 2009 påbörjas grundutbildning av värnpliktiga i 71:a mekaniserade bataljonen. Grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildningarna är i fokus. Även staber och hemvärnsbataljoner fortsätter utbildas. Senast till jul skall en stor del av den strategiska reserven och FS 20 vara rekryterade.

Våren 2010 är förbandsutbildningar. Bland annat är slutövningen för armén planerad till Skåne. Jag ser framför mig ett fortsatt samarbete mellan olika insatsförband i Skåne under förbandsträningar.

Hösten 2010 kommer fokus att ligga på att samträna strategisk reserv och FS 20. I november 2010 åker P 7 till Afghanistan. I oktober ska ett kompani vara redo med tio dagars beredskap.

Tack för 2008. Tack till er som arbetar här och till er som utbildats här. Tack till er som besökt regementet – på riktigt eller på webben. Tack till alla er som på annat sätt bidragit till regementets framgångar.

Inte minst – varmt välkomna ni som börjar er värnplikt hos oss snart, och ni som frivilligt vill arbeta i hemvärnet.

Överste Jan Pålsson

Regementschef