Avtal underlättar samarbete

På tisdagen undertecknades ett nytt samordningsavtal mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, av ÖB Håkan Syrén och FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren.

ÖB Håkan Syrén och FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren skriver under samordningsavtalet. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Avtalet syftar till att underlätta samarbetet mellan Försvarsmakten och FMV genom att övergripande samordna relationer och rutiner. Avtalet reglerar bland annat teknik och materielförsörjning i ett livscykelperspektiv, integrerad materielledningsroll, internationell verksamhet samt formerna för personalrörlighet mellan myndigheterna. Avtalet gäller från 1 januari 2009.
 
Försvarsmaktens materielchef, konteramiral Leif Nylander, pekade på att en av våra framtida utmaningar är att finna balansen mellan insatsorganisationens materielbehov och resurser, både de ekonomiska och de personella, för att producera vår insatsorganisation.

ÖB tryckte på att den förändrade värld vi lever i ökar kraven på en välfungerade materielförsörjning, som präglas av god effektivitet samt ordning och reda.
Det handlar således inte längre om att utveckla, köpa och stoppa in i förråd utan om att utveckla, köpa och använda direkt. Försvarsmakten och FMV har en gemensam materielförsörjningsstrategi med ett långsiktigt perspektiv.

FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren betonade vikten av kombinationen av de tre dimensionerna av kompetens: militär, teknisk och kommersiell.