300 sökte om att få skydda slotten

300 personer sökte tjänsterna för att bevaka och skydda Stockholm och Drottningholms slott i vår.

3. högvaktskompaniet vintern 2007 var det första specialrekryterade anställda kompaniet som gick högvakt. Foto: Katja Öberg Lundgren/ Försvarsmakten

I dagarna skickas antagningsbesked för 3. högvaktskompaniet ut. De ska bevaka och skydda slotten från den 4 februari till den 20 mars 2009. Anledningen till att man anställer soldater är att det just då inte finns tillräckligt många värnpliktiga i rätt utbildningsrytm i inneliggande värnpliktskull.

Det är också en del av framtiden. Försvarsmakten ska till stor del bestå av anställda beredskaps- och insatsförband, och redan i år bemannas högvakten under julen av anställt förband, om än inte anställt för just den saken. Istället är det nästa Afghanistanstyrka. De löser såväl nationell som internationell insats.

Soldater med uppgift att skydda slotten anställdes för första gången förra julen och bestod till största del av livgardister. 60 procent av kompaniet kom direkt från fjolårets värnpliktskull, övriga från ett till fyra år tillbaka. Även i år är merparten av de sökande från Livgardet. Av de soldater som nyligen muckade hade 167 sökt till kompaniet.

Jonatan Östberg och Robert Påls var två av dem som fick anställning i fjol. På frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta längre än sex veckor, svarade de:
– Det beror på vilka dagar och tider. Men om det är det som Försvarsmakten vill så tror jag säkert att de skulle få folk som ställer upp.
– Lätt! Jag jobbar inom industrin och det är inte så jättevarierande. Det är skönt att komma ifrån och få klä upp sig, att få duscha före jobbet för omväxlingens skull.

Stockholm och Drottningholms slott är skyddsobjekt och ska därför skyddas av Försvarsmakten. För att få göra det måste man ha gjort värnplikten och genomgått en skyddsvaktsutbildning. Då får man bland annat lära sig vad man enligt lagen får och inte får göra. Det genomförs också en registerkontroll eftersom jobbet är en säkerhetsklassad befattning.