Visbykorvett visar upp sig

Efter en hektisk vecka med prover och övningar i Östersjön förtöjde korvetten Helsingborg inne i Stockholm. Under fredagen fick fartyget besök av gäster från riksdagen med försvarsutskottet, från försvarsberedningen och från Försvarsdepartementet.

HMS Helsingborg vid Skeppsbrokajen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marininspektör Anders Grenstad
Marininspektör Anders Grenstad Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Intresserade besökare följer förtöjningen
Intresserade besökare följer förtöjningen
Marininspektör Anders Grenstad Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Intresserade besökare följer förtöjningen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Generaldirektören för Försvarets materielverk, Gunnar Holmgren, stod som värd för det seminarium ombord, där gästerna fick möjlighet att med egna ögon se vad en Visbykorvett har för förmågor och ställa frågor kring fartyget. Marininspektören, konteramiral Anders Grenstad, berättade om marinen idag och i framtiden och dess roll för skyddet av svenska intressen utifrån sjövägarnas betydelse globalt och regionalt. Anders Olovsson som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen betonade att två Visbykorvetter blir operativa vid flottiljen under 2009 och om vad vi kommer att kunna utnyttja fartygen till. Besökarna bjöds även på en kortare tur till sjöss där fartygets visade hur lättmanövrerat det är.
Nästa vecka fortsätter proverna och fartyget förtöjer Karlskrona i slutet av veckan.