Verksamhetssäkerhetsdag på Berga

Haninge garnison ägnade hela tisdagen åt verksamhetssäkerhet, med gemensam utbildning för de anställda. Brandsläckning, hjärtlungräddning och arbetsmiljö var några av dagens inslag.

Tommy Dahlstedt och Magnus Eriksson i färd med att släcka en eld. Foto: Försvarsmakten

Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen har tidigare haft verksamhetssäkerhetsdagar på skilda håll. Flottiljens flytt till Berga sporrade initiativet att göra dagen garnisonsgemensam.

Jonas Olsson är regementschef på Amf 1, tillika garnisonschef.
– För mig och för övriga förbandschefer i garnisonen är det viktigt att vår verksamhet genomförs på ett säkert sätt. Att vi alla, såväl anställda som värnpliktiga, känner att vi har en säker arbetsplats. Tillsammans strävar vi efter en olycksfri arbetsplats, säger han.

Tommy Dahlstedt, som till vardags arbetar vid simulatoravdelningen, står på brandplattan i overall och har just släckt ett antal bränder. Han och många med honom är positiva till initiativet.
– Intressant och nyttigt. Det är var mans kunskap att ta rätt brandsläckare för rätt brand. Det var svårast att släcka den stora branden i karet, de mindre är lättare att hantera, säger han.

Jonas Olsson betonar vikten av en fungerande avvikelserapportering.
– Ett sätt att sträva mot en olycksfri arbetsplats är vi är ärliga och anmäler de avvikelser som vi råkar ut för. Det är först när misstagen blir kända som det går att göra erfarenheter av dem, och rätta till dem. Jag vill poängtera att avvikelsehanteringssystemet är till för att vi ska kunna dra lärdomar av de misstag som begås, och inte för att någon ska straffas. Det ska vara en lärande organisation vi lever och arbetar i, och en organisation som alltid strävar mot en säkrare verksamhet, avslutar han.