Världens modernaste minröjningsfartyg levererat

På torsdagen togs första steget mot morgondagens svenska flotta i och med att minröjningsfartyget HMS Vinga levererades till Försvarsmakten. Efter ceremonin i örlogshamnen i Karlskrona är framtidens flotta delvis redan här.

Fartygschefen Magnus Hultman tar emot befälstecknet av flottiljchefen Anders Olovsson. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marininspektör Anders Grenstad tar symboliskt emot fartyget från Generaldirektören för FMV Gunnar Holmgren.
Marininspektör Anders Grenstad tar symboliskt emot fartyget från Generaldirektören för FMV Gunnar Holmgren. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är framtidens minröjningsfartyg.
HMS Vinga är framtidens minröjningsfartyg. Foto: Peter Nilsson/Kockums
Marininspektör Anders Grenstad tar symboliskt emot fartyget från Generaldirektören för FMV Gunnar Holmgren. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är framtidens minröjningsfartyg. Foto: Peter Nilsson/Kockums

Generaldirektören för Försvarets materielverk, Gunnar Holmgren, var mycket nöjd med att lämna över ansvaret för fartyget. Marininspektör Anders Grenstad var även han mycket nöjd:
– I dag är en viktig dag för marinen och Försvarsmakten. Minvapnet var först ut i marinen med att sätta fartyg i internationell beredskap. Nu är man först med nästa generation marina fartyg, en generation som kommer att följas av korvett Visby nästa år.

Magnus Hultman är första fartygschef på de nya fartygen och är även han mycket nöjd och stolt idag. Han och hans besättning har dragit ett tungt lass under alla de provturer som föregått leveransen.

Uppgifter saknas inte för de nya fartygen. Beräkningar visar att tiotusentals minor som fälldes under världskrigen fortfarande finns kvar på bottnarna i Östersjön. Minorna kan ställa till med problem vid fiske eller undervattensarbete. Den gasledning som planeras genom Östersjön är ett typiskt sådant undervattensarbete.

Minröjningsfartygen av Kosterklass kommer att ge helt nya möjligheter att upptäcka och oskadliggöra alla typer av minor eller annat under vattnet. Ett helt nytt stridsledningssystem gör fartyget mycket lämpligt att operera tillsammans med både utländska och svenska fartyg. Sonaren som söker under vattnet kan upptäcka oerhört små detaljer och de nya undervattensfarkosterna gör det både säkrare och snabbare att oskadliggöra minor. Den allra största förändringen är kanske fartygets förmåga att försvara sig mot angrepp från luften. Andra minröjningsfartyg i världen är helt beroende av att ett annat fartyg skyddar dem mot luftangrepp.

Fem minröjningsfartyg av Landsortsklass ingår i den modernisering där Vinga är först ut. Under våren 2009 kommer nästa två fartyg. Sommaren 2010 ska samtliga fem fartyg vara levererade till Försvarsmakten.