Tredje dagen i Xland

Tredje missionsdagen ägnades bland annat åt att fortsätta undersöka områden runt Skelleftehamn för att hitta lämpliga förläggningsplatser för andra förband. Dessutom undersökte CBRN-förbandet om hamnen går att använda.

Styrkan samlades vid en nedlagd industri. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
Rapid är ett avståndsdetekteringsinstrument för kemiska ämnen.
Rapid är ett avståndsdetekteringsinstrument för kemiska ämnen. Foto: Angelika Andersson/Försvarsmakten
Rapid är ett avståndsdetekteringsinstrument för kemiska ämnen. Foto: Angelika Andersson/Försvarsmakten

De långvariga oroligheterna i Xland har nämligen gjort att det råder stor brist på livsmedel, kläder och bränsle. Därför är det viktigt att Eufor så snart som möjligt kan nyttja hamnen för att befolkningen och missionen ska få sina behov av förnödenheter tillgodosedda.

Nyfikna barn

Insatschefen började med att samla sina grupper för att planera dagens insatser. Han gav bland annat uppgiften att rekognosera området runt en skola i Ursviken. När gruppen kom dit möttes de av nyfikna barn som just då hade rast.

Frågorna om varför beväpnade soldater kom till deras skola haglade över soldaterna. De fick då ett bra tillfälle att förklara att de inte var i landet för att strida utan för att skapa fred och hjälpa befolkningen att få lugn och stabilitet. Barnen uppskattade besöket och några ur styrkan fick till och med skriva autografer.

Kemiska industrier

I hamnområdet fanns kemiska industrier och för att få veta vilka kemikalier det rörde sig om gjordes intervjuer samtidigt som lokalerna undersöktes. Soldaterna använde sig av Intensimeter 25 (instrument som detekterar joniserande strålning), Light Chemical Detector (instrument som detekterar industrikemikalier) och Rapid (avståndsdetekteringsinstrument för kemiska ämnen).

När gruppen var klar med sina uppgifter återvände de till campen i Tåme där de sammanställde en rapport över de iakttagelser som de gjort under dagen. Rapporten skickades därefter till högre chef som underlag för kommande beslut. När rapportskrivningen var klar påbörjade CBRN-förbandet planeringen för fredagens förflyttning till Boden.