Tränar för hedersuppdrag

Norrbottens regemente har huvudansvaret för FS 17, den Afghanistanstyrka som roterar ner till Mazar-e-Sharif i april och maj 2009. Huvuddelen av soldaterna har rekryterats ur de kompanier vid regementet som tillhörde snabbinsatsbataljonen i Nordic Battlegroup, NBG. Just nu är det annat än Afghanistan som är i fokus, från den 30 december och en dryg månad framåt ska skyttekompaniet vakta Stockholms slott.

Skyttekompaniet tillhörande FS 17 har tränat hela veckan inför det Kungliga uppdraget i huvudstaden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Teemu har 14 Högvakter i bagaget.
Teemu har 14 Högvakter i bagaget. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Uppgiften ser vi som ett hedersuppdrag och ska göras med lika stor noggrannhet som alla andra uppgifter. Vi kommer att rotera på två vaktstyrkor och vi går av sista vaktperioden den 3 februari, säger major Anders Landewall, ställföreträdande kompanichef.
– Drottningholm kommer att vaktas av andra enheter ingående i FS 17, det är bland annat stab- och trosskompaniet och några av observationsgrupperna, de så kallade MOT-teamen, fortsätter Landewall.

Skyddsvaktsprov

Kompaniet har övat inför högvakten hela veckan och träningen består inte enbart av att exercis. Alla soldater har genomfört skyddsvaktsutbildning och skrivit det obligatoriska skyddsvaktsprovet. Under fredagen den 21 november var det marschträning på programmet. På kaserngården hade man ritat upp en modell av gevärsbron med kanonerna framför så att man kunde öva mer realistiskt.
– Det här är en uppgift vilken som helst som den ska lösas, jag ser det som en skarp bevakningsuppgift, säger Teemu, ställföreträdande gruppchef. Teemu, som gjorde sin värnplikt på Livgardet och är något av expert på Högvakt.
– Jag känner mig säker inför uppdraget, jag har gått Högvakten 14 gånger, berättar han.

Kungsängen

Efter att uppdraget i huvudstaden är avklarat fortsätter förbandsutbildningen på Internationella Utbildningsenheten, IntUtbE, vid Livgardet i Kungsängen. Där förbereds svenska och utländska officerare, soldater, poliser och civila tjänstemän för arbete i multinationella fredsoperationer inom ramen för FN och NATO/PFF, Partnerskap för fred.