Tillbud med Gripen på F 17

Landningsstället på ett JAS 39 Gripen vek sig efter landning på Blekinge flygflottilj, F 17, på måndagsförmiddagen.

Planet efter landningen i Ronneby. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

Under flygning uppstod ett tekniskt fel, varpå piloten beslutade sig för att återvända till hemmabasen i Ronneby.

Piloten gjorde nödutfällning av landningsställen. När piloten efter landning skulle svänga av banan kände han att styrningen inte fungerade som den skulle.

Han stannade därför planet och stängde av motorn. Då fälldes landningsstället in och främre delen av flygplanet sjönk ner mot banan.

Piloten skadades inte vid händelsen.

Ronneby flygplats var stängd för trafik tills Gripenplanet flyttats.