Tid för flygning i mörker

När som helst, dag som natt, kan behovet av stridsflyg finnas. I ett skarpt läge har klockan ingen betydelse utan piloterna ska vara väl förberedda i såväl dagsljus som becksvart mörker. Av den anledningen är det viktigt att piloterna får den träning som behövs och därför behöver de träna i mörker. Nu när mörkret faller på kommer detta snart att bli en del av piloternas vardag.

En JAS 39 Gripen taxar i mörkret på F 21 i Luleå. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Tekniker förbereder en JAS 39 Gripen.
Tekniker förbereder en JAS 39 Gripen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Tekniker förbereder en JAS 39 Gripen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

Sedan i mars har inga flygpass i mörker genomförts på F 21. Nu har mörkret kommit tillbaka till Luleå och kvällspassen på F 21 är därigenom återinförda. Varje tisdag jobbar ett flertal medarbetare på flottiljen kväll, bland annat meteorologer, flygtekniker, piloter och flygstridsledare, för att flygpassen ska kunna genomföras.
– F 21 har under många år övat mörkerflygning just på tisdagar vilket jag tror är vedertaget bland Luleåborna. Dessutom har vi i norr fördelen att första och sista passet under vintertid också sker under mörker, vilket gör att våra piloter vår ännu mer träning, berättar Jörgen Marqvardsen som jobbar som chef på F 21:s 211:e division. 

Ändrade förutsättningar

Att flyga i mörker, berättar Jörgen, ställer ändrade krav på piloterna. I mörker förlorar de ett av sina sinnen – synen, vilket gör att de inte kan se de andra flygplanen. Piloten flyger då med hjälp av instrumenten och radarn och andra flygregler måste följas.  
– Vi har egentligen tre olika typer av bestämmelser – visuella flygregler, instrumentella flygregler och flygregler för dagtid. Mörkerflygningsreglerna är ungefär som de instrumentella när flygsättet kan liknas med att flyga i moln, vilket sätter vissa begränsningar, berättar Jörgen.

Begränsningarna innebär att höjderna för planen måste separeras när piloterna inte kan se något och kollision måste undvikas. Att enbart förlita sig på radarn är inte aktuellt. 

Mörkerflygning eller flygning i moln kräver dessutom andra typer av vapen. Vid höstens andra kvällsflygning användes radarrobotar. Scenariot under kvällen var uppbyggt efter att ena sidan hade till uppgift att nå fram till ett mål utan att bli undantryckta av motståndarsidan och deras jaktrobotar. Om de lyckades med det skulle de fälla bomber på målet och uppdraget skulle därmed anses klart. Liknande övningsscenario skulle kunna genomföras under dagtid men piloternas uppträdande skulle däremot bli annorlunda. 
– Den stora skillnaden är att vi hela tiden måste flyga genom instrumenten. Däremot har JAS 39 Gripen så bra presentationsutrustning att skillnaden mellan mörker och dagsljus inte är lika stor som i de äldre flygplanen, berättar Jörgen. 

Framtiden

Sedan en tid tillbaka har SAAB jobbat med att ta fram ett mörkerhjälpmedel till piloterna. Hjälpmedlet är en specialgjord hjälm där piloten kan se vad som händer i omgivningen på insidan av hjälmens visir. Hjälmen heter Helmet Mounted Display (HSD) och kommer troligen till F 21 under nästa år.
– Med den kommer vi inte att behöva använda oss av instrumenten på samma sätt utan kommer nästan att kunna flyga lika bra som på dagtid, säger Jörgen Marqvardsen.