Styrkan i Afghanistan utökas

Regeringen föreslår att Sveriges militära närvaro i Afghanistan ska bli större. – Det finns ett fortsatt stort behov av en internationell militär närvaro i Afghanistan. Sambandet mellan säkerhet och utveckling är mycket tydligt. Avsaknad av säkerhet underminerar den folkvalda regeringens möjlighet att påverka utvecklingen i landet, säger försvarsminister Sten Tolgfors i ett pressmeddelande.

I dag tjänstgör 366 svenskar i Afghanistan. Regeringen vill utöka styrkan till 500 personer. Foto: Fredrik Bojerud/Försvarsmakten

Regeringen föreslår att den svenska styrkan i Afghanistan år 2009 ska uppgå till 500 personer istället för nuvarande 366. Högst kan styrkan bestå av 855 personer där oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov räknas in. Det sökta mandatet ger utrymme att över tiden anpassa den svenska närvaron enligt regeringens pressmeddelande.

Nästa år kommer den väpnade styrkan enligt förslaget förstärkas med bland annat transportflyg, sjukvårdshelikoptrar och fler samverkans- och utbildningsgrupper. De sistnämnda kan genom militär rådgivning bidra till att bygga upp och stödja den afghanska armén.