Stödet till samhället ska stärkas

Den frivilliga verksamheten bör utvecklas ännu mer för att svara mot samhällets behov. Det framgår av ett slutbetänkande som utredaren Björn Kjörlof lämnade till försvarsminister Sten Tolgfors under fredagen.

Strukturen och uppdragsstyrningen måste förbättras, framgår det av utredningen. Där står också att de särskilda kriterierna som tidigare tillämpats i många avseenden är orationella därför att de bygger på det tidigare invasionsförsvarets förutsättningar.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska enligt utredningen göra sammanställningar av de behov av frivilliga som är aktuella samt de behov som finns inom informations- och ungdomsverksamhet. Dessa sammanställningar ska sedan ligga till grund för myndigheternas budgetunderlag till regeringen.