Spetskompetens ger handlingsfrihet

Stridsmiljön i moderna konflikter är komplex. Det är inte bara fientliga trupper som man måste ta hänsyn till när stridsplanen utformas. Terrängområden med farliga kemikalier eller radioaktiv strålning kan begränsa förbandens handlingsfrihet. Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå, är specialister på att kartlägga och eliminera denna typ av hotbild.

Underrättelsegruppen kartlägger förekomsten av kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen. Från vänster: Dan Gustafsson, Anna Johansson, Linus Hedberg och Samuel Granström från SkyddC i Umeå. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Alla fakta antecknas noggrant och utgör grunden i den underrättelserapport som senare sänds in som beslutsunderlag till högre chef.
Alla fakta antecknas noggrant och utgör grunden i den underrättelserapport som senare sänds in som beslutsunderlag till högre chef. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Misstankar fanns om att en av byggnaderna innehöll ett laboratorium för framställning av kemiska eller biologiska stridsmedel. Gruppchefen samverkar med plutonchefen innan man startar sin insats.
Misstankar fanns om att en av byggnaderna innehöll ett laboratorium för framställning av kemiska eller biologiska stridsmedel. Gruppchefen samverkar med plutonchefen innan man startar sin insats. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
I ett av de inre rummen påträffades materiel och dokument som tydde på att någon har laborerat med ohälsosamma ämnen.
I ett av de inre rummen påträffades materiel och dokument som tydde på att någon har laborerat med ohälsosamma ämnen. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Under övning Höstlöv deltog två insatsenheter med 97 specialutbildade värnpliktiga. Varje enhet består av fyra grupper. Två underrättelsegrupper som undersöker om föremål och områden utgör risk för oskyddad trupp, samt en underhållsgrupp och en ledningsgrupp. Dessutom finns en saneringsgrupp om tio soldater som tar hand om och ”rengör” personal och materiel som utsatts för kemiska stridsmedel eller strålning.

Strålning upptäckt

En insatsenhet fick under lördagen uppgiften att kartlägga hotbilden i ett område som inrapporterats som misstänkt av de framryckande förbanden. Efter varandra, nästan i samma fotspår, iförda speciella skyddsskor och byxor, kontrollerades varje byggnad och föremål. Till sin hjälp har underrättelsegruppen en rad avancerade analysinstrument som omedelbart talar om vilket ämne som påträffats och i vilken koncentration. Instrumenten indikerade här att låga halter strålning av det radioaktiva ämnet Kobolt fanns i en av byggnaderna. Kartläggningen är ett omfattande arbete som tar tid och riskfaktorn är hög varför man oftast måste använda skyddsmask och specialklädsel. Alla fakta antecknas noggrant och utgör grunden i den underrättelserapport som senare sänds in som beslutsunderlag till högre chef.

På frågan om de värnpliktiga känner att de har tillräcklig kompetens och att de behärskar att uppträda i denna lömska och oftast osynligt hälsovådliga miljö svarade Samuel Granström så här:
– Vi har fått en fantastiskt bra utbildning och har verkligen haft chans att se att vår utrustning fungerar, det finns inte bättre grejor.
Samuel hade sökt att få göra sin värnplikt vid Skyddscentrum, SkyddC i Umeå.
– Som naturvetare tycker jag det är intressant att jobba inom CBRN-området. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. Tjänsten är intressant med många kniviga utmaningar.

Laboratorium

Den andra insatsenheten understödde skyttekompaniets genomsök av ett antal byggnader i deras framryckningsområde. Misstankar riktades mot att en av byggnaderna innehöll ett laboratorium för framställning av kemiska eller biologiska stridsmedel. CBRN-enheten framryckte med skyddsmask påtagen och agerade på samma diciplinerade sätt som skyttekompaniet när rum för rum säkrades i den misstänkta byggnaden.
Särskild uppmärksamhet riktades mot flaskor och behållare. I ett av de inre rummen påträffades mycket riktigt materiel och dokument som tydde på att någon hade laborerat med ohälsosamma ämnen. Omedelbart spärrades ett 300 meters riskområde av runt byggnaden. CBRN-enheten dokumenterade noggrant allt på fyndplatsen och upprättade sedan sin underrättelserapport. De alternativ som sen stod till buds var att antingen flytta de farliga ämnena eller att oskadliggöra dem på plats.