Specialförbandssoldater skottskadade

Vid en multinationell specialförbandsövning i Karlsborg har två soldater skottskadats. Skadorna bedöms inte vara livshotande. Svenska specialförband deltar i övningen. De skadade soldaterna kommer från Danmark.

Det var under skarpskjutning inne i ett hus som en soldat träffades av splitter från en trävägg och den andre träffades i benet. Båda togs genast om hand av sjukvårdspersonal på plats och har förts till sjukhus.

Det var under en övning i strid som de två soldaterna skadades. Övningsmomentet ägde rum i en övningsanläggning byggd för ändamålet och genomfördes inom ramen för den multinationella specialförbandsövning som pågår i Karlsborg.

Olyckan kommer att utredas av Försvarsmaktens säkerhetsinspektion för att klarlägga händelseförloppet och huruvida gällande säkerhetsbestämmelser har följts. Eventuella ansvarsfrågor utreds av polisen.

I övningen deltar specialförband från tre nationer utöver Sverige och den är en del av det rutinmässiga samarbete som Försvarsmakten, med tillstånd av regeringen, har med andra nationer. Eftersom det i det här fallet är en specialförbandsövning, är den omgärdad av sekretess. Därför kommenterar inte Försvarsmakten vilka deltagande nationer det är fråga om, hur stora de deltagande kontingenterna är eller hur länge övningen pågår.

Övningsmomentet i fråga är avbrutet i väntan på att utredningen ska klarlägga händelseförloppet, men den övergripande övningen fortsätter som planerat.