Soldater vill bli bättre på engelska

När ordergivning genomfördes för soldaterna vid 410:e kompaniet vid Skaraborgs regemente startade en intensiv engelskutbildning vid kompaniet – den första i sitt slag. – Soldaterna har själva önskat få den här utbildningen och de är motiverade, säger Jesper Jennerholm som till stor del kommer att hålla i kursen.

Tommy Johansson och David Pihlqvist tillsammans med befälet Jesper Jennerholm (mitten) ser fram emot utbildningen i engelska. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Soldaterna uppmanades att endast läsa engelska tidningar och se engelska
tv-program. Dessutom kommer all ordergivning att ske på engelska vilket ställer särskilt höga krav på gruppcheferna och plutoncheferna. Soldaterna kommer att använda ett kursmaterial som ingår vid Försvarsmaktens specialistofficersutbildning och till del vid officersprogrammet.

Catrine Modig vid Markstridskolan är ansvarig för examination och utvärdering av kursen.
– Det är första gången vi genomför den här formen av utbildning vid ett förband.
Språkkraven påverkar alla på förbandet när vi ska verka tillsammans med andra länder, så jag ser att det här är helt rätt väg att gå. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i det här projektet.
 
410:e kompaniet vid Skaraborgs regemente kommer att tjänstgöra i Kosovo från och med april månad nästa år. De flesta av soldaterna i kompaniet har tidigare varit anställda vid den nordiska stridsgruppen vilket innebär att de har en bra utbildning med sig inför uppdraget i Kosovo. Men flera av soldaterna ville förbättra sin engelska och särskilt de militära termerna. Utifrån det önskemålet tog kompanichefen beslutet att ge soldaterna ett utbildningspaket i militärengelska.