Snabba utvärderingar förbättrar stridstekniken

Under de inledande dagarna av Höstlöv övar pansarskyttekompaniet olika markstridsmoment på Bodens södra skjutfält. Under veckan finns också Stridsträningsanläggningen, STA, från Markstridsskolan i Skövde på plats.– Vi övar grundläggande stridssituationer och hur man rutinmässigt ska agera när man ställs inför dessa. Att vi dessutom har STA här gör att vi snabbt och effektivt kan utvärdera och förbättra, berättar major Jesper Kallin, kompaniövningsledare.

Anders Berglund och Hans Gustavsson, Markstridsskolan, följer striderna på skärmar inne i stridsträningsanläggningen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Leoparderna mullrar i skogen. Stridsvagnsplutonen som ingår i pansarskyttekompaniet under anfallet på tisdagseftermiddagen.
Leoparderna mullrar i skogen. Stridsvagnsplutonen som ingår i pansarskyttekompaniet under anfallet på tisdagseftermiddagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Stridsträningsanläggningen, STA.
Stridsträningsanläggningen, STA. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek.
STA är ingen simulatoranläggning i den bemärkelsen att personal sätts in i en virtuell värld för att öva. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar, detta är möjligt genom att varje vagn har en GPS monterad. STA kan även simulera avgivna skott och verkan av dessa.
 – Vi är med som ett utbildningshjälpmedel, förbandet övar sina stridsmoment och vi kan med hjälp av modern teknik snabbt få en fram alla värden som behövs för utvärdering mellan anfallen, berättar major Krister Pettersson, övningsledare för STA.

Foton, film och skärmbilder

Idén är att allt som händer på stridsfältet, enheternas rörelser, avgivna skott och dess träff, effekt av minor, stridsledning över sambandsnäten spelas in. Denna insamlade data redigeras av STA och ligger till grund för en smakfull och effektiv utvärdering av det genomförda momentet.
– För att få en så samlad bild som möjligt av de olika stridsmomenten har vi personal ute i terrängen som filmar och fotograferar, dessa bilder och filmer kompletterar de skärmbilder vi får från systemet så att man kan göra en bra utvärdering efteråt, säger Krister Pettersson.

– Att vi har STA med under övningen gör att vi snabbt kan förklara och delge de stridande enheterna den information som behövs för att kunna rätta till eventuella felaktigheter som gjorts under striden, avslutar övningsledaren Jesper Kallin.